NYHEDER 5. DEC 2018 KL. 10:09

Ændring af lov om trafikselskaber: Brancheforening peger i høringssvar på plusser og minusser

Af: kollektivtrafik

VLAk-Regeringen er på vej med en række forslag som på forskellige vis kommer til at ændre ved det billede af den kollektive trafik. Nogle af tiltagene har potentiale til at kunne styrke sammenhængen mellem transportformerne og forbedre passagerernes muligheder for øget mobilitet - andre forslag skaber usikkerhed om det fremadrettede økonomiske grundlag for den offentlige servicetrafik

Brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik har sendt sit høringssvar til “Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber (fremme af digitale mobilitetsløsninger, forenkling af afstandskrav for fjernbusser m.v.)”.Interesserede kan læse høringssvaret fra brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik her:


 SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE