NYHEDER 13. DEC 2021 KL. 09:58

Debat: Brancheforening slår alarm om mangel på buschauffører

Af: Dansk PersonTransport

På nuværende tidspunkt mangler der omkring 1.000 buschauffører, hvilket svarer til 20 procent af alle chauffører i branchen. Derfor har Dansk PersonTransport blandt andet i TV Avisen samt i Radio4 og på dr.dk sat fokus på at nedsætte aldersgrænsen for at køre bus til 18 år og gøre det mere attraktivt for seniorerne at arbejde ved siden af deres folkepension og efterløn.


For Dansk PersonTransport er det vigtigt, at der fra politisk side kommer et langt større fokus på chaufførmanglen, så problemet forhåbentligt bliver løst. DPT har allerede udarbejdet konkrete forslag, der kan bidrage til at afhjælpe problemet med de manglende chauffører – både på den korte og lange bane. Nu er det op til politikerne at være med til at gøre en indsats for, at man ikke ender ud med at stå uden chauffører til at udføre en række samfundsnødvendige opgaver, hvilket vil være konsekvensen i det lange løb.

Derfor byder Dansk PersonTransport forslaget fra MF Kristian Phil Lorentzen (V) om at indføre en ordning hvor 18-årige kan begynde at tage buskørekort og indgå i en oplæringsordning med erfarne chauffører, med det mål at de som 19-årige selv skal kunne føre busserne, velkommen.

Det vil kunne bidrage til at løse busbranchens udfordringer med at tiltrække yngre buschauffører. Det er nemlig markant vanskeligere at tiltrække unge til busbranchen sammenlignet med andre brancher som f.eks. lastbilbranchen. Det skyldes, at man i Danmark har mulighed for at erhverve sig lastbilskørekort fra man er fyldt 18 år, hvorimod man først kan få tilladelse til at føre bus, fra man er fyldt 21 år.

Det vil potentielt have en stor effekt at sætte aldersgrænsen ned. Hvis man sammenligner uddannelsesstatistikken for bus- og lastbilchauffører, viser det sig, at andelen af nyuddannede lastbilchauffører om året i alderskategorien 20 – 24 år er 15 procent højere end for buschauffører, hvilket i 2020 ville svare til 259 buschauffører. Det skal bl.a. tilskrives, at uddannelsescentrene og virksomhederne har mulighed for at markedsføre lastbiluddannelsen langt tidlige for potentielle lastbilchauffører end for buschauffører.

 Debat Operatører