NYHEDER 21. JUN 2022 KL. 12:40

BRT-inspirerede tiltag kan reducere trængsel og forbedre bustrafikken i Ringsted

Af: kollektivtrafik

BRT-inspirerede tiltag kan reducere trængsel og forbedre bustrafikken i Ringsted
(Illustration: Movia/Urban Power)

Ringsted Kommune og Movia har med inspiration fra det internationalt anerkendte BRT-koncept udarbejdet en række forslag til, hvordan borgerne i Ringsted kan få mere ud af den kollektive transport. Forslagene er baseret på en undersøgelse, som tager udgangspunkt i det internationalt anerkendte BRT-koncept (Bus Rapid Transit) og er et samarbejde mellem Movia og Ringsted Kommune


Undersøgelsen viser, at der er gode muligheder for at etablere BRT-inspirerede tiltag i Ringsted, som kan bidrage med både bedre fremkommelighed og attraktive stoppestedsmiljøer. Det gælder især en række tiltag, som kan gennemføres for at forbedre og effektivisere Ringsteds Kommunes absolut mest benyttede busrute - Linje 401A.
 
De BRT-inspirerede tiltag handler om at gøre busserne mere effektive ved at skabe et trængselsfrit forløb, der sikrer kortere rejsetid og høj pålidelighed. Det kan for eksempel indebære, at busser på dele af ruten kører i egen bane og prioriteres i lyskryds, så de undgår forsinkelser. Andre tiltag lægger vægt på at øge oplevelsen af et trygt og behageligt stoppested, der er integreret i det omkringliggende byrum. Det kan for eksempel være ventefaciliteter, siddemuligheder, god belysning, brede perroner og/eller niveaufri indstigning.
 
Flere strækninger i Ringsted er udfordret af trængsel i myldretiden i hverdagene. Det skaber køer og forsinker busser, så de har svært ved at overholde køreplanen.
 
 
Hurtigere busser til Benløse og Ringsted Station
I de senere år har Ringsted udviklet sig, og byens centrum er blevet mere livlig med flere borgere og besøgende. Visionen med BRT-inspirerede tiltag i Ringsted er, at det skal være nemt, bekvemt og hurtigt at tage bussen ind til byen og til stationen, så færre mennesker vælger at køre med bil igennem bymidten.
 
Buslinje 401A, der transporterer 60 procent af buspassagererne i Ringsted Kommune, binder Ringsted sammen fra nord mod syd og kan derfor betragtes som en livsnerve ind mod bymidten for beboerne i eksempelvis Benløseparken. Buslinjen har stor betydning for beboere, studerende og pendlere til og fra Ringsted centrum. Der er dermed et potentiale i at fremme busruten yderligere, fordi forbedringer vil kunne tiltrække flere passagerer. Samtidig er der planlagte byudviklingsprojekter i Ringsted, som ligeledes vil nyde gavn af, at linje 401A har god fremkommelighed.
 
BRT-løsningerne kan især forbedre områderne omkring Ringsted Station, så det vil blive lettere at komme til og fra stationen, der er et trafikalt knudepunkt. Man vil kunne opnå væsentlige forbedringer her ved at prioritere busserne i udvalgte lyskryds, så busserne kan komme uden om trængslen. 
 
Derudover vil en opgradering af stoppestedsmiljøerne omkring Ringsted Station også medvirke til at forbedre adgangsforhold og give bedre ventefaciliteter for passagerne med god sammenhæng til det omkringliggende bymiljø.
 
De BRT-inspirerede løsninger vil også kunne effektivisere området omkring Benløseparken, der kan bidrage til den igangværende byudvikling i området. Analyser har afdækket potentialet for at tiltrække flere passagerer fra Benløseparken, som kan medvirke til at fremtidssikre busbetjeningen i Ringsted.
 
Udvikling og udvidelser i Ringsted
- Vi er glade for samarbejdet med Ringsted Kommune om at udvikle løsninger i den kollektive transport med inspiration fra BRT-konceptet, som kan bidrage til en bedre busdrift i Ringsted. Linje 401A er især populær blandt de studerende på Ringsted Campus, og vi ser et potentiale i at forbedre Campus området, og sikre bedre forbindelser, der kan forbedre de unges muligheder for at benytte den kollektive transport, siger Per Gellert, der er plandirektør i Movia.
 
Det er hensigten med undersøgelsen, at den også kan bruges som grundlag for en eller flere ansøgninger til statslige puljer og tilsvarende puljeordninger med henblik på at sikre medfinansiering til de foreslåede løsningsforslag.
 
På et udvalgsmøde 15. juni tog Ringsted Kommune undersøgelsens forslag og muligheder til efterretning. Det er besluttet, at man ikke sætter anlægsmæssige ændringer af infrastrukturen i gang på nuværende tidspunkt, da Ringsted Kommune afventer færdiggørelse af omlægningsprojektet på Roskildevej, som også betjenes af 401A. 
 
Det er dog stadig muligt at gøre brug af løsningsforslagene fra Movia's undersøgelse i forbindelse med andre igangværende projekter i Ringsted Kommune.
 
Undersøgelsen - eller Mulighedsstudiet for BRT-inspirerede tiltag i Ringsted - er ét ud af flere BRT-inspirerede samarbejder med sjællandske kommuner om at mindske trængsel ved at få flere til at benytte kollektiv transport. Movia har også etableret samarbejder med kommunerne i Helsingør, Holbæk, Hillerød og Køge.
 
Interesserede kan læse mere om BRT i købstæderne her: 
 
 
 


BRT