NYHEDER 8. NOV 2023 KL. 15:00

Region Sjælland: Busser og tog kører uændret i 2024 trods stigende udgifter

Af: kollektivtrafik

Flere regioner og kommuner har besluttet at nedlægge eller beskære ruter på grund af stigende udgifter og et passagertal, der ikke følger med. I Region Sjælland fastholder Regionsrådet, at serviceniveauet for den kollektive transport i år kører videre i 2024, I forbindelse med beslutningen fremhæver Regionsrådet, at der i 2026 indsættes flere el-busser på ruterne i Region Sjælland


Politikerne i Region Sjælland peger på, at selvom udgifterne til at drive busser og tog er stigende, og antallet af passagerer fortsat er under niveauet før corona-tiden, hvilket udfordrer driften af den kollektive transport, er en velfungerende kollektiv transport afgørende for at sikre fortsat udvikling og grøn omstilling i Region Sjælland.

- Ved at fastholde samme serviceniveau som i 2023 skaber vi tryghed for borgerne. For den enkelte borger betyder det, at den bus eller det tog, han eller hun tager, også kører næste år. Det er vigtigt for sammenhængskraften i Region Sjælland med store geografiske afstande, at der er gode muligheder for kollektiv transport for alle, siger Christian Wedell-Neergaard (K), der er formand for Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde i Region Sjælland.

Derudover fortsætter regionen arbejdet med at sikre borgerne, at der også er bæredygtig og klimavenlig offentlig transport i fremtiden. Det sker med investeringer i skinner, batteritog og flere busser, der kører på el frem for diesel.

Region Sjælland har i øjeblikket seks el-busser i drift. Fra 2026 stiger tallet til 56.

- En god kollektiv transport er en vigtig del af den grønne omstilling, og kan for borgerne være et grønnere alternativ til bilen. Derfor er jeg glad for, at busserne på linje 560 og 570 bliver kørt med el-busser fra 2026. En god kollektiv transport er også vigtig for de mange unge, der er afhængige af bussen eller toget for at komme på erhvervsskolen eller gymnasiet. En god kollektiv transport kan have positiv indflydelse på, hvor mange der får en uddannelse. Det er vigtigt at prioritere, siger Heino Knudsen (S), der er formand for Regionsrådet.

I den politiske budgetaftale 2024 er der fundet midler til at opretholde den kollektive transport i 2024 på trods af stigende udgifter.

- Vi er klar over, at omkostningerne stiger, og vi har nu prioriteret at skabe tryghed om den kollektive transport i 2024. Vi er som mange andre kommuner og regioner udfordret på økonomien, og samtidigt skal vi finde plads til finansieringen af store investeringer af sporene på Østbanen og kommende batteritog. Men det er vigtigt for os at fremtidssikre den kollektive trafik, som vi er i gang med. Det kræver mod og politisk prioritering, også nationalt, hvis vi skal gøre det attraktivt for borgerne at vælge den kollektive transport, siger Christian Wedell-Neergaard.

  • Regioner og kommuner på Sjælland og Lolland-Falster bestiller hvert år det kommende års kollektive trafikbetjening hos Movia. Regionens trafikbestilling for 2024 betyder, at den nuværende trafikbetjening fastholdes i 2024. Herunder fastholdes buslinje 460R (Slagelse-Sorø-Ringsted), som en del af R-nettet, der er karakteriseret ved høj frekvens, halvtimes drift på hverdage og timedrift aften/weekend. Buslinjen har tidligere heddet 234 og har som forsøg været opgraderet som R-bus under navnet 460R
  • Regionsrådet har besluttet, at buslinjen 560 og 570 udbydes med krav om nul-emission. Det forventes at betyde, at de overgår til batteridrift. Siden 2020 er alle regionens busser udbudt med krav om nul-emission, startende med buslinje 230R, som blev den første regionale buslinje i Danmark med batteridrift. Lige nu er ca. 4 procent af kørslen med de regionale busser med batteridrift. Det antal vil stige til knap 40 procent i 2026, når kørslen i alle de besluttede udbud er trådt i kraft.
  • Som en del af det vedtagne budget for 2024 indgår, at 14 nye tog til lokalbanerne bringes i udbud som batteritog. De nye batteritog skal erstatte de gamle dieseldrevne IC2 togsæt.