NYHEDER 5. DEC 2022 KL. 10:23

Carsten Hyldborg er gået på pension

Af: Mikael Hansen, sekretær for Kollektiv Trafik Forum 1996-2017

Carsten Hyldborg er gået på pension
Carsten Hyldborg takker af ved receptionen den 25. november 2022 (Foto: FynBus)

Carsten Hyldborg har sat varige aftryk i den kollektiv trafiksektor gennem fjorten konstruktive år som direktør for FynBus og fire år som formand for Kollektiv Trafik Forum.


Da undertegnede i begyndelsen af 2015 som sekretær for Kollektiv Trafik Forum forhørte mig, om Carsten Hyldborg kunne tænke sig at blive formand for foreningen, var svaret meget karakteristisk: Positiv interesse, men også et behov for at få nærmere informationer om formandsposten.


Det blev til det første af mange inspirerende møder på Carsten Hyldborgs kontor. For Carsten ville have klar og tilbundsgående besked om de forpligtelser, der lå i formandsrollen. Det venlige krydsforhør varede flere timer. Han sagde ja til sidst, og han blev en engageret og vidende formand frem til sin afgang fra posten i 2019.


Det var ikke tilfældigt, at netop Carsten Hyldborg blev spurgt. Han var helt fra til sin tiltræden som direktør for FynBus i 2008 en solid støtte for Kollektiv Trafik Forum ud fra en helt grundlæggende holdning om, at den kollektive trafik sektor havde brug for samlingspunkter – informationsdeling, faglige udfordringer og social kontakt.


Udfordringer manglede der ikke, da Carsten Hyldborg blev ansat som direktør i FynBus – ”Det nye FynBus”, som kom til verden i januar 2007 efter strukturreformen. ”Det nye FynBus” havde et virkelig dårligt omdømme i efteråret 2008 efter et forceret køreplanskift, som skulle integrere bybusser og regionale ruter i byområderne. Men alt gik galt, og chaufførerne på de regionale ruter nedlagde arbejdet i en længere periode. Der var virkelig meget at rydde op i.

Dertil kom, at ”Det nye FynBus” også indadtil havde en svær start. 32 fynske kommuner blev til 10, og Fyns Amt blev en del af Region Syddanmark. Ikke alle af 11 nye ejere var lige begejstrede for det nye trafikselskab, og alle havde nok at gøre på de indre linjer i deres egne organisationer. Netop den indre fusion i ”Det nye FynBus” viste sig i 2008-krisen også som et svagt punkt.


Her viste Carsten Hyldborg en af sine virkelig stærke side, nemlig evnen til at skabe gensidig tillid gennem en langsigtet og tålmodig dialog. I disse processer var ingen i tvivl om direktørens jernvilje og resultatsøgen. Carsten Hyldborg kan godt blive vred. Det sker ikke tit, men når det sker, er det fordi tilliden bliver brudt.

Dette greb på samarbejdet kom mange andre parter til at nyde godt af gennem Carsten Hyldborgs 14-årige direktørperiode.

Så nu i 2022 - med den ene fod ude af døren - står Carsten Hyldborg som en dybt respekteret, vidende og engageret skikkelse i den kollektive trafiksektor.


Carsten Hyldborg tog fra dag ét passagerernes behov og ønsker alvorligt og han iværksatte mange nye tiltag med gode resultater. Han delte generøst æren for fremgangen med medarbejdere, politikere og operatører.

”Det gamle FynBus” (fra før 2007) var på flere punkter foran med digitalisering, blandt andet billettering og bestilling og styring af handicapkørsel. Det faldt i Carsten Hyldborg lod at integrere ”Det nye Fynbus” i de landsdækkende ordninger, Rejsekortet og Flextrafik. Det kostede blod, sved og tårer på de indre linjer. Både politikere og medarbejdere var skeptiske, men i sidste ende talte den langsigtede økonomi og hensynet til passagererne tungest.

Blandt de mindeværdige resultater for Carsten Hyldborg står aftalen om ”Takst Vest”. Her havde Carsten som formand for forhandlingsgruppen brug for alle sine samarbejdsevner, så der kunne findes brugbare kompromisser mellem fire trafikselskaber og to togselskaber i Vestdanmark.


Der var også uddannelsesruterne – en FynBus-opfindelse af varig værdi - men startet som forsøg med hjælp fra statslige puljemidler.


Tag ikke fejl af Odense Letbane! Selv om der ikke står Carstens Hyldborgs navn på noget letbanetog, har han haft mere end én finger med i spillet om letbanens indpasning i den kollektive trafik.


Carsten Hyldborg kommer ikke til at kede sig i den tredje alder. Svæveflyvning og bjergvandringer er blandt de store interesser, som der bliver mere tid til.


Så må jeg og andre jo finde os i, at det er slut med inspirerende møder på Carstens kontor.Fra Kollektiv Trafik Forum Navne Trafikselskaber