NYHEDER 21. SEP 2020 KL. 21:00

Danmarks første brintbusser er officielt blevet indviet i Nordjylland

Af: kollektivtrafik

Danmarks første brintbusser er officielt blevet indviet i Nordjylland
(Foto: Line Bloch Klostergaard, Region Nordjylland)

Torsdag 10. september blev Nordjyllands - og Danmarks - tre nye brintbusser officielt indviet. Den banebrydende og klimavenlige transportform blev markeret med snoreklip, besøg af transportministeren og gratis prøvetur for alle interesserede. Den officielle indvielse, der foregik i høj sol, skete meget passende i forbindelse med Aalborg Bæredygtighedsfestival


Transportminister Benny Engelbrecht (S) og regionsrådsformand Ulla Astman (S) i Region Nordjylland klippede den røde snor i fællesskab, og begge roste Nordjylland for initiativet og for det brede samarbejde mellem offentlige myndigheder og private virksomheder, som gør det muligt for Nordjylland at køre forrest i omstillingen af de kollektiv transport i en mere bæredygtig retning.

Den officielle indvielse af brintbusserne skulle oprindeligt have fundet sted i marts, men på grund af corona-situationen blev den i første omgang udsat, og også ved indvielsen torsdag var der sørget for, at myndighedernes retningslinjer blev overholdt med den fornødne afstand samt obligatorisk mundbind til alle, der ville prøve de nye busser.

CO2-frie busser helt uden partikelforurening
Premiere-nerver var der til gengæld ingen af ved indvielsen, da de tre brintbusser siden foråret har kørt masser af kilometer i både test og almindelig rutefart med tilfredse chauffører og passagerer på regionalrute 72 Aalborg-Hjørring samt bybusrute 17 Saltumvej-Strubjerg i Aalborg.

Det er også på disse ruter, at passagerer i fremtiden får fornøjelsen af de nye brintbusser, som bliver en fast del af regionens kollektive trafik i de kommende år.

- Vi er stolte af at kunne gå forrest og tilbyde rejsende i Nordjylland at tage bussen med endnu grønnere samvittighed end før, siger regionsrådsformand Ulla Astman og fortsætter:

- De nye busser kører på brint, som er produceret med vedvarende energi, hvilket både reducerer Nordjyllands CO2-udledning markant og samtidig helt fjerner partikelforureningen i nærmiljøet, fordi busserne kun udleder vanddamp.

Det er Region Nordjylland, som er landets første klimaregion, som sammen med Aalborg Kommune står bag initiativet, som er et led i et stort EU-projekt ved navn 3Emotion. I projektet skal i alt 29 brintbusser de kommende tre år køre i Nordjylland samt i London, Rotterdam, Versailles og Pau for at undersøge potentialet i brint som et klimavenligt brændstof i kollektiv transport.


Om Danmarks første brintbusser i Nordjylland

  • Region Nordjylland og Aalborg Kommune har i fællesskab på baggrund af ønsket om at gå forrest i den grønne omstilling indkøbt tre brintbusser, som er Danmarks første. Nordjylland bliver dermed det første sted i landet, at den klimavenlige teknologi afprøves i den kollektive trafik
  • Afprøvningen, som forventes at løbe over en tre-årig periode, er led i EU-projektet 3Emotion, hvor i alt 29 brintbusser ruller ud på de europæiske veje med det formål at undersøge potentialet i brint som brændstof i kollektiv trafik. Som en del af projektet har Region Nordjylland også indkøbt et brinttankanlæg, hvor der via elektrolyse med bæredygtig produceret el produceres brint til busserne
  • Brint er nyskabende for den kollektive transport, og øget brug af det klimavenlige brændstof inden for tung transport er et vigtigt skridt i en mere bæredygtig retning og et omdrejningspunkt i fremtidens energisystem
  • Bliver forsøget en succes, sådan at brint som brændstof kan rulles ud i stor skala, vil det være et vigtigt bidrag til, at Danmark kan nå målsætningerne i dels S-Regeringens klimalov 2020 og dels FN’s klimaaftale, Paris-aftalen 2015. Førstnævnte har som målsætning, at Danmark reducerer sin udledning af drivhusgasser med 70 procent inden år 2030. Sidstnævnte har som målsætning, at alle medlemslandene reducerer deres CO2-udledning med 40 procent inden år 2030


Bæredygtighed Power-2-X

SENESTE NYT