NYHEDER 15. SEP 2020 KL. 14:34

Danmarks længste busser kommer i udbud

Af: kollektivtrafik

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har offentliggjort sit største udbud til dato med en forventet kontraktsum, der kommer op i milliardklassen. Udbuddet omfatter 98 bybusser i Aalborg og 13 over 24 meter lange tre-leddede busser til Danmarks første BRT-forbindelse (Bus Rapid Transit). Hos Nordjyllands Trafikselskab har forbindelsen fået navnet Plusbus


Færdselsstyrelsen ændrede reglerne for busser ved årsskiftet, så det blev muligt at indsætte busser med en længde på over 18,75 meter i rute. Det betyder, at Danmark får sin første BRT-forbindelse, når Aalborg i foråret 2023 slår busdørene op til en ny 12 kilometer lang Plusbus-forbindelse med busser i eget tracé - en særlig vognbane, hvor kun Plusbus må køre - og 22 stationer med perroner i niveau med bussen fremfor ordinære stoppesteder. 

Stationerne bliver udstyret med billetmaskiner og check ind og ud læsere til Rejsekort, så der ikke skal bruges tid på billettering i bussen. Det gør, at Plusbusserne får nemmere ved at overholde køreplanerne, så der kan køres med en frekvens på syv minutter mellem afgangene, uden at flere busser får klumpet sig sammen på ruten. 

Plusbus sætter skub i byudviklingen
Etableringen af Plusbus-forbindelsen er i fuld gang, og når den er færdig, vil den gå fra det nyetablerede rekreative område Fjordparken i vest til Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital i øst. Tracéet kommer til at gå gennem det centrale Aalborg, og busserne kommer til at betjene en lang række beboelsesområder og uddannelsesinstitutioner. 

- Plusbussen bliver et meget stort aktiv for Aalborg, fastslår Nuuradiin Hussein, der er formand for Nordjyllands Trafikselskabs bestyrelse og anden viceborgmester i Aalborg. 

- Vi kan allerede nu se, at der bliver planlagt nye byggerier og byudvikling langs den planlagte rute, så der er ingen tvivl om, at den får stor betydning for byen. Og ikke kun på det trafikale område, fortsætter han.

Aalborg vokser årligt med over 1.600 indbyggere, og det kan ses på trængslen. Plusbussen vil gøre det hurtigt og bæredygtigt at komme gennem byen, og det forventes, at det kan trække flere borgere fra bilen over i den kollektive trafik. 

Nordjyllands Trafikselskab peger på, at Plusbussen kommer til at styrke Aalborgs vækstområder. Der er eksempelvis planlagt 2.999 nye boliger langs ruten og en del forskellige nye tilbud til områdernes beboere. Derudover bliver en række byrum langs ruten ombygget og renoveret, så hele ruten kommer til fremstå mere indbydende.

Et grønt udbud
Aalborg skal ikke kun være en flot by med spændende byrum. Det skal også være en grøn by, og her er transportsektoren en væsentlig spiller. Derfor har det store busudbud et væsentligt grønt incitament bygget ind. 


Nordjyllands Trafikselskab arbejder efter en grøn strategi, som blandt andet foreskriver, at alle busser, der kører for trafikselskabet, skal være emissionsfri inden 2030. 

Det nye udbud lægger dog op til, at det kommer til at ske væsentlig tidligere for busserne i Aalborg, da en tidlig implementering af emissionsfrie busser vægtes med 20 procent, når det afgøres, hvilket firma, der vinder udbuddet. 

En emissionsfri bus udleder hverken partikler eller CO2, og er derfor skånsom for klimaet og det lokale miljø.

- Vi vil være bannerførere for en grøn omstilling af transportsektoren i Nordjylland, og eftersom dette udbud omfatter 32 procent af vores buskørsel, kommer vi et syvmileskridt tættere på vores mål om en grøn busflåde og en grøn omstilling, siger NT’s direktør Thomas Eybye Øster.

Udover at stille med grønne busser, vægtes det også, om buddene inkluderer driftsbiler, der kører på bæredygtige drivmidler. Det kan eksempelvis være på el fra batterier eller el fra brændselsceller. Bilerne benyttes blandt andet, når chauffører og andet personale skal frem til vagtskifte.

Nyt busdepot
I udbuddet ligger også etableringen af et nyt depot - et nyt garageanlæg - som skal huse nye by- og BRT-busser. Depotet skal indeholde alt vedr. driften af Aalborgs busser og Plusbusser, hvilket omfatter personalefaciliteter, garage, værksted og administrationsafdeling med videre.

I dag er bybusdriften fordelt på to selskaber. Fremover bliver det hele samlet hos et enkelt selskab med ét samlet depot med plads til alle busser. Derved skal der samlet set bruges færre ressourcer på drift af depoter og på administration. Der kan også skæres ned på antallet af busser, da der ikke er behov for helt så mange reservebusser, når der kun er ét selskab involveret, og det samme gælder omkostningerne i forhold til at at drive ét værksted i stedet for to, som det er tilfældet i dag.

Det nye depot skal bygges i umiddelbar nærhed af det nye Aalborg Universitetshospital i det østlige Aalborg, som for mange busser bliver endestationen. Med en så central placering i forhold til, hvor busserne skal køre fra, vil tomkørsler kunne minimeres og energiudnyttelsen maksimeres. Så etableringen af det nye depot har også det grønne og bæredygtige for øje. 

- Aalborg skal være en grøn by, og derfor glæder jeg mig rigtig meget over, at vi med det her udbud får sat gang i nogle ting, som kan gøre en forskel på luftforureningen og det lokale miljø, siger Nuuradiin Hussein.

Udbuddet er med prækvalifikation og forhandling og er offentliggjort på Nordjyllands Trafikselskabs udbudsportal. Der er anmodningsfrist i forhold til prækvalifikation tirsdag 6. oktober klokken 12 og tilbudsfrist i forhold til første forhandlingsrunde tirdag 20. november klokken 12.BRT Rutekørsel Økonomi