NYHEDER 7. OKT 2019 KL. 15:20

Dansk luftfartsbranche vil etablere klimafond

Af: kollektivtrafik

Brancheforeningen Dansk Luftfart, der samler aktører i den danske luftfartsbranche, vil som led i en brancheaftale med den danske regering etablere en uafhængig klimafond, som sammen med bidrag fra S-Regeringens forskningsmidler til grøn forskning opbygges ved at opkræve et klimabidrag for rejser, der har oprindelse i de danske lufthavne. Klimafonden tænkes at skabe årlige indtægter på mellem 250 og 300 millioner kroner, der skal gå til at ændre luftfartens kurs mod en mere bæredygtig fremtid


Dansk Luftfart peger på, at omstillingen ikke kommer af sig selv - den skal stimuleres og ikke mindst finansieres. Der er derfor efter brancheforeningens mening behov for øremærkede midler - et klimabidrag - til forskning og udvikling af en egentlig produktion og anvendelse af bæredygtigt flybrændstof samt til andre klimaløsninger for luftfarten på dansk grund.

Klimabidraget skal så vidt muligt afspejle den enkelte flyvnings andel af luftfartens samlede klimabelastning, men må ifølge Dansk Luftfart ikke være så stort, at det skader dansk luftfarts internationale konkurrenceevne. Fondens etablering med Dansk Luftfarts ord “gå hånd i hånd med blandt andet et krav om øget iblanding af bæredygtigt brændstof, herunder med elektro-fuels indenfor overskuelig fremtid”.

Dansk Luftfart foreslår, at den præcise model for fondens virke, klimabidragets indretning og kobling til et iblandingskrav, defineres nærmere i et nyt Luftfartens Klimapartnerskab, som foreningen foreslog etableret i sin klimaplan. Klimapartnerskabet skal udover brancheaktører, bestå af forskere, myndigheder og andre relevante parter.

Ifølge Dansk Luftfart er Danmark i dag langt fremme teknologisk og har stort potentiale for at skabe et nyt dansk industri-og eksporteventyr, som også internationalt kan bidrage til at reducere klimaaftrykkene fra luftfarten.
Brancheforeningen fremlagde tidligere på året en klimaplan med mål for at nedbringe luftfartens klimapåvirkning frem mod 2030 - og med målet om at blive klimaneutral senest i 2050. På kort og mellemlangt sigt er løsningen, at luftfartsselskaberne i danske lufthavne får adgang til bæredygtigt flybrændstof i tilstrækkelige mængder. I dag er der kun meget begrænsede mængder på markedet, og det er flere gange dyrere end konventionelt flybrændstof.

Interesserede kan se branchens klimaplan her:


Om Brancheforeningen Dansk Luftfart:

  • Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL) er det erhvervspolitiske samlingspunkt for virksomheder der er aktive i dansk luftfart
  • Brancheforeningens medlemskreds tegnes af luftfartsselskaber, lufthavne, helikopter- og air taxiselskaber, luftfartsskoler og andre luftfartsrelaterede virksomheder
  • Brancheforeningen Dansk Luftfart blev stiftet 25. maj 2010 og er en medlemsforening i DI Transport.


Statsminister Mette Frederiksen inviterede på DI’s Topmøde 2019 repræsentanter for erhvervslivet til at indgå en klimakontrakt, hvor man branche for branche lægger en plan for at reducere CO2- udslippet frem mod 2030.

- I Brancheforeningen Dansk Luftfart, der samler aktører i den danske luftfartsbranche, ser vi frem til at indgå i en sådan klimakontrakt med henblik på at indgå aftale om initiativer, der skal sikre mere bæredygtig flytransport. Vi har noteret os, at regeringen vil afsætte en ekstra milliard fra 2020 til grøn forskning i landbrug og transport, der kan være med til at løse klimaudfordringerne. Brancheforeningen igangsætter derfor et initiativ, der som led i en aftale kan bidrage til at medfinansiere den grønne omstilling af luftfarten, lyder det fra foreningen.SENESTE NYT