NYHEDER 12. SEP 2022 KL. 14:00

Debat: Bæredygtig transport – svigter kommunerne?

Af: Lasse Repsholt

For 2. år i træk dykker virksomhedernes tilfredshed med den kollektive trafik. Tilfredsheden har ikke været lavere siden 2010. Det viser DI’s årlige erhvervsklimaundersøgelse for 2022.


Hvor tilfreds er du med medarbejderes mulighed for at benytte kollektiv transport for at komme på arbejde? Dette spørgsmål stilles i DI’s undersøgelse Lokal Erhvervsvenlighed 2022 og svarene er ikke opmuntrende.  Erhvervsvirksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for den kommunale kollektive trafik dykker nu for 2. år i træk. Det viser en opgørelse fra brancheforeningen Dansk PersonTransport på baggrund af tallene fra DI. På landsplan (alle kommuner) faldt tilfredsheden væsentligt fra 3,2 i 2020 til 3,0 i 2021. I 2022 blev der ikke rettet op fra dette bundniveau – tværtimod. Tilfredsheden har ikke været længere nede siden DI begyndte målingerne i 2010.

Retfærdigvis skal det nævnes, at landkommuner og oplandskommuner holder stand, mens tilfredsheden i hovedstadsområdet, storbyerne (Aarhus, Aalborg og Odense ) samt de øvrige store byer i landet skuffer.

Danske virksomheder og arbejdsgivere har ellers nok at slås med for tiden – stigende energipriser, inflation, stigende renter og mangel på kvalificeret arbejdskraft – for bare at nævne et par stykker. Flere af disse udfordringer udspringer af globale forhold; udenfor den enkelte kommunes rækkevidde. Derfor er det bekymrende, at mange kommuner ikke gør mere for at sikre en bæredygtig kollektiv trafik, der netop kan tage toppen af transportomkostningerne og sikre mobiliteten for virksomhedernes medarbejdere og kunder.

Set herfra er svaret altså et betinget ”Ja”. Årene 2022 til 2022 har bestemt ikke været lette år at drive kollektiv trafik i, men med en klimaudfordring der endnu er ubesvaret fra vejtransportens side, den aktuelle energi- og forsyningskrise samt konstant tiltagende trængsel har behovet for en styrket kollektiv trafik – lokalt, regionalt og nationalt – aldrig været større. Det må – også – landets kommuner reagere på snarest.

Lasse Repsholt

Sektorchef, Dansk PersonTransport, kollektiv trafikDebat