NYHEDER 20. JUN 2022 KL. 09:30

Debat: Gentænk planerne

Af: Lasse Repsholt

Kommunerne og trafikselskaber kan gøre mere for at styrke sammenhængen i planerne for mobilitet, byudvikling og klima. Det skriver Kollektiv Trafik Forums formand, Lasse Repsholt, om i BYPLAN NYT


I Danmark har kommunerne ansvaret – et medansvar – for den kollektive trafik og mobilitet. De varetager denne opgave i samarbejde med regionerne i landets fem trafikselskaber. Den lokale forankring giver den enkelte kommune god mulighed for at tilrettelægge den kollektive trafik i tæt koordination og overensstemmelse med dens øvrige planlægningsarbejde, strategiske mål og politiske prioriteter. Spørgsmålet er, om kommunerne udnytter mulighederne godt nok?

Debatindlæg i BYPLAN NYT 2Fra Kollektiv Trafik Forum Byplanlægning Bæredygtighed Mobilitet