NYHEDER 26. OKT 2022 KL. 09:25

Debat: Hvor skal den kollektive trafik hen?

Af: Lasse Repsholt

Ja. Vi kan godt se scenarie for os, hvor den kollektive trafik udgør rygraden for en fremtidig bæredygtig mobilitet - også som en del af svaret på danskerne bekymringer for sundhed, velfærd og inflation.


I vores naboland Sverige er den aktuelle situation for den kollektive trafik meget sammenlignelig med den danske. Coronakrisen trængte mange passagerer ud af den kollektive trafik og i den aktuelle fase, hvor passagererne støt skal genvindes har inflation og energipriser sat spørgsmålstegn ved regionernes evne til at finansiere den. Der hersker stor usikkerhed om fremtiden og den svenske vidensinstitution - K2: Nationalt Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik – opregner derfor hele fire scenarier for den fremtidige udvikling. Den fremtidige udvikling afhænger dels af, om passagererne vender tilbage og dels af, om der gennemføres ændringer af struktur og rammevilkår for sektoren.

Et scenarie benævnes Downward Spiral og kræver nok ikke nærmere forklaring. Den nuværende situation fører til reduktioner i serviceniveau, færre passagerer og stadig ringere økonomi. I et øjebliksbillede med en afgående regering, der ikke formåede et skabe ro om finansieringen af underskuddet i den kollektive bustrafik inden FV2022 kombineret med anstrengte kommunale og regionale budgetprocesser for 2023 ligner dette et sandsynligt scenarie i dansk kontekst.

I den modsatte end af spektret beskrives scenariet Public transport as backbone, hvor det aktuelle serviceniveau i den traditionelle, kollektive trafik bibeholdes. Samtidig er sektoren præget af innovation, politisk ambition og finansieringsvilje til at styrke kombinationen mellem kollektiv trafik og nye mobilitetsformer. Byplanlægning, incitamenter og forskellige politiske initiativer er også en del af denne ambition om mere bæredygtig persontransport.

Dette scenarie bør være indenfor rækkevidde herhjemme, men vejen er længere. I øjeblikke kæmpes og debatteres der om, hvem der skal have regeringsmagten efter FV2022 og både politikere og vælgere prioriterer svar på udfordringer i forhold til sundhed, velfærd, inflation og klima. 

En pålidelig og tilgængelig kollektiv trafik og en velfungerende flextrafik er netop ingredienser i en fremtid hvor der tages hånd om danskernes velfærd, levestandard og udfordringer med inflation og et klimamæssigt bæredygtigt transportsystem. Vi skal have en kollektiv trafik, hvor alle danskere i forskellige livssituationer kan se sig selv. Uanset om de har brug for en flexvogn til behandling på det nærmeste sygehus eller om de vil prøve at få hverdagslivet og en inflationspresset økonomi til at hænge sammen uden at anskaffe både to og tre biler for at nå det de skal. Spørgsmålet er om en ny regering efter FV2022 også sætter sig i spidsen for denne udvikling?

 

Lasse Repsholt

Formand, Kollektiv Trafik ForumFra Kollektiv Trafik Forum Debat