NYHEDER 11. JAN 2018 KL. 12:06

Den kollektive trafik på Sjælland stiger knap én procent i snit

Af: kollektivtrafik

Der bliver tale om få prisstigninger på udvalgte billettyper for passagererne i bus, tog og metro, når trafikselskaberne 21. januar foretager den årlige regulering af taksterne i den kollektive transport på Sjælland. Rejsekort samt pendlere på længere strækninger friholdes for stigning. Samtidig holdes pensionisternes takster i ro

DSB, Metroselskabet og Movia - der er samlet i Din Offentlige Transport, DOT, på Sjælland inklusiv Hovedstaden - gennemfører 21. januar den årlige regulering af taksterne i den kollektive transport i deres område. Hvor taksterne i gennemsnit var uændrede i 2017 i forhold til året før, vil taksterne i 2018 i gennemsnit stige med 0,9 procent, hvilket ligger under inflationen.

Trafikselskaberne friholder pendlerne på længere strækninger for prisstigning ved takstreguleringen 21. januar.

- Det gør vi for ikke at ramme den gruppe af passagerer, der blev mest berørt af den store takstreform, Takst Sjælland, som vi indførte for et år siden, siger forretningschef i Movia, Eskil Thuesen på vegne af DOT.


Her bliver prisen reguleret:
- Taksten pr. 1 zoneklip på mobilklippekort hæves fra 7,50 til 9,00 kr. Det er første gang i fem år, at denne takst hæves. Passagerer kan slippe for prisstigningen ved at skifte til rejsekort
- Taksten for 24-timers billetten i hovedstadsområdet (zone 001-099) hæves fra 130 kroner til 150 kroner. Denne takst har ikke været hævet i syv år
- Taksten for et pendlerkort til to zoner for 30 dage stiger fra 375 kroner til 395 kroner, så det i lighed med andre pendlerrejser svarer til ca. 26 rejsekortrejser

- Alle andre takster er uændrede, herunder prisen på kontantbilletter og rejsekort.


- Vi har lagt stigningen på produkter, så vi fastholder principperne i Takst Sjælland, der sikrer, at rejsekort altid er billigste rejseform -med mindre du rejser ca. 26 gange om måneden på samme strækning, siger forretningschef Eskil Thuesen.SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE