NYHEDER 3. JUN 2020 KL. 19:35

Undersøgelse: Den kollektive transport vil mangle hver sjette passager

Af: kollektivtrafik

Passagererne i den kollektive trafik har gennem de seneste måneder valgt andre transportformer for at mindske risikoen for spredning af coronavirus. I takt med, at der bliver skuet op for aktiviteterne igen, vil behovet for at rejse med bus og tog stige. En undersøgelse fra Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk viser, at knap 20 procent af passagerne vil være tilbageholdende med at rejse med bus og tog i samme omfang som for corona-tiden


I forbindelse med, at myndighederne skruede op for indsatsen mod spredning af corona-virus, blev befolkningen bedt om at undgå den kollektive transport og bruge andre transportmidler for at mindske smittetrykket.

Det udløste et drastisk fald i passagertallet, og ikke mindst et stort tomrum i trafikselskabernes pengekasser. I takt med at samfundet åbner op, er passagererne begyndt at vende tilbage. Men en del nøler. Ifølge en undersøgelse lavet af Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk, regner godt 80 procent af passagererne med at vende tilbage til bus og tog i samme omfang som før corona-pandemien, mens knap 20 procent nøler. Undersøgelsen er baseret på svar fra 2.939 passagerer, hvoraf Passagerpulsen betegner en del som “hyppige togpassagerer”.

At omkring hver sjette passager vil bruge den kollektive transport mindre eller slet ikke, er problematisk, mener Anja Philip, der er formand for Forbrugerrådet Tænk peger på, at det er problematisk, at knap 20 procent af passagerne i den kollektive trafik nøler med at vende tilbage.

- Det er forståeligt, at en del passagerer stadig er bekymrede for smittefare. På sigt er det dog en stor udfordring, hvis færre har lyst til at bruge bus og tog. Den kollektive transport spiller en nøglerolle i opnåelsen af Danmarks klimamål. Og den er fuldstændig afgørende for at begrænse den megen trængsel, der er på vejene, og at vi overhovedet kan komme rundt i landet - også de af os, der ikke har adgang til bil, siger Anja Philip.

Blandt årsagerne til, at bus og tog bliver valgt fra, er, bekymringen for at blive smittet, valg af andre transportmidler og et andet transportbehov, fordi de enten arbejder hjemme eller har mistet deres job.

Information, nudging og rengøring er en del af løsningen
I undersøgelsen er de passagerer, der har svaret, at de ikke vil bruge kollektiv transport i samme omfang, også blevet spurgt om, hvad der skal til for, at de vil overveje at vende tilbage alligevel.

Til det svarer de fleste, at der skal være nok togvogne og busser, så der er god mulighed for at holde afstand til medpassagerer samt udviklingen af en vaccine mod corona-virus eller, at der opstår flokimmunitet i befolkningen i Danmark.

Passagererne i undersøgelsen efterlyser derudover, at der er afgange nok, at der bliver lavet tiltag, der sikrer at folk holder afstand og fordeler sig og at rengøring har høj prioritet. Og så peger en del passagerer også på, at der skal ske generelle forbedringer af den kollektive transport, som for eksempel lavere priser, færre forsinkelser og bedre forbindelser, før de vil vende tilbage.

- Det er vigtigt, at der bliver lyttet til passagerernes forslag og bekymringer. For at imødekomme dem, kræver det blandt andet, at selskaberne holder godt øje med udviklingen og sætter ind med ekstra vogne og afgange, når passagertallene forhåbentlig stiger. Og det kræver også, at der bliver afsat ressourcer til ekstra skiltning, afmærkning eller personale, der kan hjælpe passagererne og øge trygheden. Selskaberne har lavet flere gode tiltag, men der er brug for en samlet indsats og satsning fra politikere, myndigheder og trafikselskaber for at gøre det trygt og attraktivt for passagererne at bruge bus og tog igen, siger Anja Philip.

Som alternativ til bus og tog, svarer 59 procent, at de vil tage cyklen, og 52 procent, at de vil tage bilen i stedet for kollektiv transport.

Tal fra undersøgelsen om forventet brug af kollektiv transport efter åbningen af samfundet:

  • 8 ud af 10 lønmodtagere regner med at bruge den kollektive transport lige så meget eller mere end før nedlukningen, når der opstår en mere normal situation igen efter corona-tiden. Blandt studerende og pensionister er der lidt flere
  • 1 ud af 6 lønmodtagere forventer at bruge den kollektive transport mindre end før nedlukningen eller slet ikke. Der er flere pensionister, der regner med at bruge kollektiv transport igen, mens de studerende er på niveau med lønmodtagerne
  • 4 ud af 10 af de lønmodtagere, der forventer at rejse mindre med kollektiv transport, angiver som årsag, at de regner med at få deres transportbehov dækket på anden vis. Af disse regner 59 procent med at tage cyklen i stedet for kollektiv transport. 52 procent angiver bil (kører selv)
  • Knap 4 ud af 10 angiver smitterisikoen som årsag til, at de forventer at benytte kollektiv transport mindre, og 3 ud af 10 svarer, at de ikke forventer at have samme transportbehov som før nedlukningen, fordi de for eksempel arbejder mere hjemmefra eller har mistet deres job

 

Interesserede kan hente den nævnte undersøgelse her: