NYHEDER 19. JUN 2018 KL. 12:00

Debat: NT's formand: Der skal være sammenhæng

Af: Nuurediin S. Hussein, formand for Nordjyllands Trafikselskab, 2. viceborgmester i Aalborg Kommune (S)

NT's formand: Der skal være sammenhæng
Foto: Socialdemokratiet, Aalborg

God mobilitet er en forudsætning for vækst og trivsel. Det skal være nemt at komme rundt, så man kan komme i skole, på arbejde og afsted til fritidsaktiviteter og kulturtilbud. Det skal være nemt at komme rundt, så man kan deltage aktivt i og bidrage til samfundet. Og det skal være nemt at komme rundt, så man har frihed og råderum. Hvis det skal være nemt at komme rundt, er det ensbetydende med, at der er god sammenhæng mellem de forskellige transportformer. Ikke kun mellem de kollektive som bus, tog og flextrafik, men også med private som taxi, samkørselstjenester, dele- og lejebilskoncepter og med de transportformer som kommer til lidt længere ude i fremtiden.

Hos Nordjyllands Trafikselskab (NT), som jeg har været bestyrelsesformand i siden januar 2018, står den gode mobilitet højt på dagsordenen, og det skal den blive ved med at gøre. NT ser allerede sig selv som et mobilitetsselskab, hvis opgave det er at sikre den gode mobilitet på tværs af transportformerne ved at tilbyde sammenhængende rejser, hvor den traditionelle kollektive trafik kombineres med individuelle transportløsninger. Tankegangen er manifesteret i NT’s forretningsplan for 2016-2019, og mobilitetstankegangen skal uden tvivl videreføres i selskabets kommende planer for fremtiden. NT skal fortsat arbejde på at blive en drivende kraft for et Nordjylland i vækst og trivsel. 

Aalborg er Nordjyllands dynamo. Det er en by i fremdrift og udvikling, og derfor er det vigtigt, at infrastrukturen følger med, så den gode mobilitet også er en realitet indenfor bygrænsen. I dag er der et voldsomt pres på bybussystemet i især myldretiden, og derfor er der behov for en opgradering, der kan imødekomme presset. Løsningen er på vej i form af Danmarks første ægte BRT-løsning, der forventes klar til ibrugtagning i 2021. BRT-linjen er planlagt så den skærer sig vej igennem hele Aalborgs vækstakse fra vest til øst, hvor den vil bidrage til yderligere udvikling af byen, hvilket vil have en stor afsmittende effekt på Aalborgs opland og på resten af regionen.

Det er vigtigt, at hele regionen er med, og at den gode mobilitet ikke kun er forbeholdt dem i byerne, der har adgang til bybusser med høj frekvens og stoppesteder indenfor få minutters gang. Indbyggerne i landdistrikterne skal også sikres nogle gode transportløsninger, der er så fleksible og lette at bruge, at transportudbuddet i landdistrikterne og mulighederne for at komme rundt er stort set ligeså gode som i byerne. Det skal vi sigte efter, så vi kan skabe sammenhæng med deraf følgende trivsel, vækst og velstand for alle.

Hos NT skal vi fortsat arbejde på at indgå samarbejder og partnerskaber med andre transportaktører, så det bliver endnu lettere at komme rundt. Vi skal også fortsat udvikle tjenester, som giver vores kunder det fornødne overblik og gør det let at betale for en hel rejse - også selvom den består af flere forskellige transportformer og er en blanding mellem privat og offentlig transport. Vi skal også sørge for, at informationerne før, under og efter rejsen er relevante og opdaterede og lette at finde. Og kan det hele samles ét sted, så der også er sammenhæng i den del af butikken, er jeg sikker på, at vi vil opleve en stor fremgang i brugen af vores transportudbud, hvilket altid vil være et af de mål, der skal stræbes efter. Uanset om man kalder sig et trafikselskab eller et mobilitetsselskab.

 

Om Nuurediin S. Hussein

Nuuradiin S. Hussein er 2. viceborgmester i Aalborg Kommune, hvor han er valgt for Socialdemokratiet. Han er næstformand for Sundhed og Kulturudvalget, næstformand for Aalborg vandkoncern og formand for den socialdemokratiske byrådsgruppe. Han er derudover kommunalt medlem af flere bestyrelser.

Nuuradiin S. Hussein har været valgt i for Socialdemokratiet i Aalborg siden valget i 2009, hvor han blev den første nydansker nogensinde i Aalborg Byråd.

Nuuradiin S. Hussein er uddannet socialrådgiver ved Aalborg Universitet, og han arbejder til daglig som socialrådgiver ved Center For Tværfaglig Forebyggelse i Aalborg.

I 2008 var Nuuradiin S. Hussein blandt modtagerne af Justitsministeriets Kriminalpræventive Pris, og i 2010 tildelte Aalborg Byråd ham prisen Aalborgmanden for sit arbejde med integration i kommunen.

Privat er Nuuradiin S. Hussein gift og far til tre.

 

BLOGS & BLOX er informationsportalens debatrubrik, hvor vi bringer indlæg fra politikere, fagfolk, forskere m.fl. Synspunkter fremsat i BLOGS & BLOX står for forfatterens regning og stemmer ikke nødvendigvis overens med Kollektiv Trafik Forums holdninger.