NYHEDER 7. FEB 2019 KL. 13:23

DSB betaler 120 millioner kroner i udbytte til Staten

Af: kollektivtrafik

DSB betaler 120 millioner kroner i udbytte til Staten

Det statsejede DSB opnåede sidste år et resultat før skat på 568 millioner kroner og udbetaler et udbytte på 120 millioner kroner til sin ejer - den danske stat

I forbindelse med årsregnskabet fremhæver DSB følgende:

  • Høj punktlighed for S-tog, mens kundepunktligheden for Fjern- & Regionaltog var udfordret af de mange arbejder på infrastrukturen og aldrende togmateriel
  • Markant vækst på 40 procent i salget af billige Orange-billetter i forhold til 2017
  • Stabil kundetilfredshed trods udfordringer med sporarbejder og togmateriel
  • Trafikkontraktbetaling i 2018 reduceret med 207 millioner kroner efter aftale med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
  • Indkøb af nye el-lokomotiver, nye togvogne og nye el-togsæt følger planen

DSB opnåede i 2018 et resultat før skat på 568 millioner kroner mod 274 millioner kroner i 2017. Forbedringen skyldes poster af engangskarakter.

Korrigeret for poster af engangskarakter udgør resultatet 247 millioner kroner, hvilket er 301 millioner kroner lavere end i 2017. Den væsentligste årsag til det lavere resultat er, at kontraktbetalingen fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet er reduceret med 207 millioner kroner. DSB indgik i december 2017 en tillægskontrakt til den gældende 10-årige trafikkontrakt. Tillægskontrakten reducerer kontraktbetalingen med i alt 2,3 milliarder kroner i trafikkontraktens restløbetid fra 2018 til 2024.

Hertil kommer stigende omkostninger på 137 millioner kroner til erstatningskørsel i forbindelse med sporarbejder, ligesom passageromsætningen er faldet med 93 millioner kroner Omvendt er resultatet positivt påvirket af lavere personaleomkostninger - blandt andet som følge af en effektivisering af administrationen svarende til cirka 100 stillinger. Den rentebærende gæld, netto er nedbragt med 942 millioner kroner i forhold til 2017 og udgjorde 3.860 millioner kroner pr. 31. december 2018. Dermed er DSB i god økonomisk form forud for de kommende års materielanskaffelser.

For fjerde kvartal isoleret kom DSB ud med et overskud på 130 millioner kroner korrigeret for poster af engangskarakter, hvilket er 21 millioner kroner lavere end fjerde kvartal 2017. Resultatet for kvartalet er negativt påvirket af den reducerede kontraktbetaling samt lavere passageromsætning, som dog opvejes af lavere omkostninger.

- Det er et DSB i god økonomisk form, der er parat til at tage kampen op med busser og biler om markedsandele. Vi skal derigennem yde vores bidrag til mindre trængsel og en mere klimavenlig transport, siger Flemming Jensen, der er administrerende direktør i DSB.SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE