NYHEDER 2. FEB 2018 KL. 14:00

DSB peger på minimal erfaring om udbudt vedligeholdelse

Af: kollektivtrafik

Torsdag blev et bredt politisk flertal i Folketinget enige om at sende indkøbet af nye el-tog til DSB i udbud - inklusiv vedligehold af togene. - Vi noterer, at der er besluttet en model med fuld outsourcing af vedligehold. En model, der vil fungere, såfremt leverandøren gør det godt, og som vil medføre en betydelig risiko, hvis producenten ikke gør det godt på vedligeholdsområdet, siger administrerende direktør Flemming Jensen

DSB konstaterer i den forbindelse, at der ikke er de store erfaringer med denne vedligeholdsmodel i forbindelse med store togindkøb andre steder i Europa. Den politiske aftale, der blev indgået mellem Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten, betyder, at DSB skal fortsætte arbejdet med indkøb af fremtidens tog og sende opgaven i udbud. Aftalen betyder, at der skal indgås en rammeaftale, hvor DSB forpligter sig til at købe minimum cirka 90 tog.   - Det er vigtigt og godt, at der er truffet beslutning om, at DSB kan fortsætte med at købe fremtidens tog til danskerne. Vi kan konstatere, at der er enighed om de væsentligste dele af det oplæg, som DSB er kommet med, således at Fremtidens Tog bliver baseret på en etableret produktplatform og kendt og velafprøvet teknologi, siger Flemming Jensen. Med udgangspunkt aftalen går DSB i gang med at tilrettelægge udbudsmaterialet i tråd med den nye politiske beslutning. DSB forventer, at udbuddet på den baggrund vil tage mellem fire og seks måneder længere. Interesserede kan se aftaleteksten her:

SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE