NYHEDER 6. JUL 2018 KL. 20:00

Debat: TØF's formand: Et samarbejde der skaber værdi

Af: Anders Hundahl, formand for Transportøkonomisk Forening (TØF), adm. direktør i Asfaltindustrien

TØF's formand: Et samarbejde der skaber værdi

Som formand for TØF, Transport Økonomisk Forening, ligger det mig på sinde at fremme forståelsen for og kendskabet til, hvor vigtig transportøkonomien er for Danmark. For uden en velfungerende transportøkonomi har vi ikke noget velfungerende samfund. Tænk blot på, hvor central transporten er – varer der skal til og fra fabrikker og butikker, personer der skal til og fra arbejde og – snart – på ferie.

Transport Økonomisk Forening er en uafhængig forening, der på tværs af transportformerne er et fagligt forum - hvor viden, erfaringer og ledelsesmæssige kompetencer udveksles og formidles inden for transportpolitik, logistik og værdikæder, transportteknik, -økonomi, -forskning og -uddannelse. TØF har eksisteret siden i 1969 og vi prøver på at opnå en placering som debatforum og dagsordensætter af en kvalificeret debat inden for transportens univers.

 Den placering er styrket af vores gode samarbejde med Kollektiv Trafik Forum om bl.a. Kollektiv Trafikkonferencen, der i år finder sted den 8.  og 9. oktober i Korsør. Emnet er hvordan Mobility as a Service (MaaS) kan udrulles i Danmark, og hvilken rolle de kollektive trafikselskaber kan have i udrulningen. Og du kan også høre også om den videre udvikling af Rejseplanen og om internationale erfaringer med regulering og egentlig implementering af MaaS. Super vigtige emner for alle trafikfolk.

 Kollektiv Trafik Forum er en oplagt og naturlig partner for TØF. For det er et tværgående fagligt forum for alle med professionel interesse i kollektiv trafik. Det er her, vi sammen styrker dialogen mellem alle de mange parter i den kollektive trafik og hvor netværk spirer og blomstre. Vi er glade for det værdiskabende samarbejdet med KFT!

 Behov for en masterplan

 Vi har alt i alt en velfungerende transportsektor i Danmark. Men – den kunne være endnu bedre. Det, vi savner, er at man fra øverste politiske hold får udarbejdet en samlet masterplan for trafik- og infrastruktur i Danmark. For trafikale investeringer er meget store, men holder tilsvarende i mange år. Derfor er en samlet plan så vigtig.

 Vi skal derfor sammen se på, hvordan Danmarks infrastruktur skal se ud om 10, 20 eller 30 år for til stadighed at kunne imødekomme behovet fra den øgede trafik, der er en naturlig følge af vækst og velfærd. Og så ”regne tilbage” og planlægge og prioritere infrastrukturen herudfra.

 Gør vi det, kan vi meget bedre binde de forskellige transportformer og de vigtigste transportknudepunkter sammen i et hele, der sikrer at vi kan komme fra A til B – hurtigt og sikkert. Og som betyder, at den nødvendige udbygning kan ske i en takt der er samfundsøkonomisk optimal. Og som sikrer, at vi kan udbygge infrastrukturen så den understøtter indsatsen for klodens klima optimalt – det kunne f.eks. være med implementering af MaaS, klimaveje der får biler til at køre 7 procent længere på literen eller smarte ITS-løsninger, der sikre god fremkommelighed.  

 Jeg opfordrer alle gode parter inden for infrastruktur og trafik til at arbejde for en samlet plan. Det vil være til glæde for os alle!

 

 

BLOGS & BLOX er informationsportalens debatrubrik, hvor vi bringer indlæg fra politikere, fagfolk, forskere m.fl. Synspunkter fremsat i BLOGS & BLOX står for forfatterens regning og stemmer ikke nødvendigvis overens med Kollektiv Trafik Forums holdninger.