NYHEDER 2. FEB 2023 KL. 09:58

Flere familier har flere biler

Af: kollektivtrafik

Antallet af biler på de danske veje stiger, og stadigt flere familier har mere end én bil. Andelen af familier i befolkningen med to eller flere biler er steget fra 13 procent i 2011 til 18 procent i 2021. Danmarks Statistik har i en analyse set på, hvem det er, der anskaffer sig bil nummer to. Analysen viser eksempelvis, at andelen af familier med flere biler stiger med antallet af hjemmeboende børn


Analysen undersøger eksempelvis, hvilke familier der har mere end én bil, og sammenligner 2011 med 2021. Analysen ser også på geografiske forskelle, familietype og beskæftigelsesforhold

Analysens hovedkonklusioner: 

  • Andelen af familier med flere biler er steget i alle kommuner fra 2011 til 2021 med de største stigninger i oplandskommunen Rebild i Himmerland (fra 24 procent til 32 procent) og landkommunen Ringkøbing-Skjern (fra 18 procent til 26 procent). Andelen af familier med to eller flere biler var i 2021 lavest i hovedstadskommunerne (10 procent) og højest i oplandskommunerne (26 procent)
  • Blandt parfamilier er andelen med flere biler steget 10 procentpoint fra 26 procent i 2011 til 36 procent 2021
  • Andelen af familier med flere biler stiger med antallet af hjemmeboende børn. For familier uden hjemmeboende børn var andelen 12 procent i 2021, imens andelen var 42 procent for familier med tre eller flere hjemmeboende børn. Siden 2011 er andelen steget mest blandt børnefamilierne og 10 procentpoint blandt familier med tre eller flere hjemmeboende børn (fra 32 procent til 42 procent)
  • Det var hovedsageligt parfamilier, hvor to personer pendlede langt til arbejde, der i 2021 havde flere biler. For parfamilier, hvor mindst to personer pendlede over 10 km, var andelen med flere biler i 2021 på 61 procent
  • Andelen af familier med to eller flere biler stiger med indkomsten. Blandt familier i den laveste indkomstkvintil havde 3 procent flere biler i 2021, hvorimod det var 37 procent af familierne i den øverste indkomstkvintil
  • Blandt familier med flere biler i 2021 var 17 procent af bilerne store, og 49 procent var minibiler eller små biler. Blandt familier med én bil var der 13 procent store biler, mens 58 procent var minibiler eller små biler


Analyse også på pendlingsafstande til arbejde, hvilket kan øge familiernes behov for flere biler, og på familieindkomster, hvilket siger noget om mulighederne for at anskaffe sig flere biler.

 

Interesserede kan hente analysen her:

 Statistik