NYHEDER 17. SEP 2019 KL. 14:48

Flere husstande har flere biler

Af: kollektivtrafik

Koncentrationen af arbejdspladser, offentlig service og indkøbsmuligheder med videre i de større bysamfund har betydet, at flere husstande har fået behov for flere biler. Det fremgår af tal fra Danmarks Statistik over danske husstandes rådighed over bil. Antallet af husstande med rådighed over flere biler var ved årsskiftet 2018/2019 på 525.400 mod 377.900 for 10 år siden. Det svarer til, at 17,2 procent af alle husstande råder over flere biler


De kommuner, hvor andelen af husstande med flere biler er størst - mellem 25 og 30 procent - og som har oplevet den største vækst, ligger rundt om de største bykommuner i Jylland og på Fyn og til en vis grad omkring Hovedstaden.

Seks ud af ti husstande råder over bil
Ifølge statistikken er antallet af husstande med én eller flere biler samlet set vokset med 201.100 siden 2009. Det betyder, at 61,3 procent af husstandene i Danmark i dag råder over en eller flere biler mod 59,6 procent i 2009. Tre fjerdedele af væksten er sket i husstande med flere biler.

Tallene fra Danmarks Statistik viser, at der er stor forskel på, hvor husstandene har bil eller ej. I Hovedstadsområdet og Aarhus har mellem 30 og 50 procent af husstandene bil, mens antallet af husstande med bil er oppe på 80 procent i en række kommuner rundt om de største byer - eksempelvis Rebild Kommune syd for Aalborg og Favrskov Kommune nord for Aarhus.

Rådighedsbeløb og børn spiller ind
Danmarks Statistik har også set på, hvad der kendetegner husstande med bil og er kommet frem til følgende:

  • 88 procent af husstandene i den højeste decilgruppe - det vil sige de 10 procent, der har flest penge til forbrug - havde bil i 2018.
  • 90 procent af husstande, der består af par med børn, har bil i 2019
  • 84 procent af husstande i parcelhuse havde bil i 2018
  • 91 procent af husstandene, hvor en var topleder, havde bil i 2018
  • Mellem 77 og 80 procent af husstande i bysamfund med færre end 2.000 indbyggere eller i landdistrikter har bil i 2019

På tilsvarende vis har husstande med lav bilrådighed en række fælles træk.

  • 13 procent af husstandene i den laveste decilgruppe - det vil sige de 10 procent, der har færrest penge til forbrug - havde bil i 2018
  • 38 procent af husstandene med enlige uden børn har bil i 2019
  • 38 procent af husstandene i etageejendomme havde bil i 2018
  • 36 pcrocent af husstandene med førtidspensionister havde bil i 2018
  • 41-48 procent af husstandene i hovedstadsområdet eller i byer med over 100.000 indbyggere har bil i 2019