NYHEDER 26. SEP 2023 KL. 10:24

Flere S-bane-passagerer kommer frem til tiden

Af: kollektivtrafik

Banedanmark, der står for de sport, S-togene i Hovedstadsområdet kører på, fremhæver, at S-banen kører med en rekordhøj punktlighed efter et år med nyt digitalt signalsystem. I det seneste år er 96,4 procent af passagererne kommet frem til planlagt tid. Banedanmark fremfører på den baggrund, at man kan være ret sikker på at nå sin aftale, hvis man sætter sig ind i et af hovedstadsområdets S-tog


For præcist et år siden blev de forældede signaler langs sporene på flere strækninger erstattet af et digitalt signalsystem, hvilket har skåret antallet af forsinkelser ned til et historisk lavt niveau.

I juli var kundepunktligheden, som er et udtryk for, hvor stor en andel af passagererne, der er mindre end tre minutter forsinket, oppe på 97,9 procent. 

- Vores passagerer kommer frem til tiden, og det er vigtigt for et så vitalt og effektivt transportsystem, som S-banen er. S-banen kørte i forvejen rigtigt godt, men de gamle sikringsanlæg var slidte og ud over deres levetid og derfor årsag til mange fejl. Med det nye signalsystem er vi oppe på en punktlighed, som man næsten må knibe sig selv lidt i armen over, siger Banedanmarks trafikdirektør, Peter Svendsen. 

Det nye signalsystem er løbende blevet rullet ud på S-banens strækninger siden 2016, og for præcist et år siden blev de sidste tre strækninger udstyret med det nye signalsystem. Den samlede punktlighed siden da lyder på 96,4 procent. Til sammenligning var punktligheden i 2022 94,0 procent, mens den i 2021 lød på 91,9 procent.


Og selvom forbedringerne i sig selv ikke er store procenttal, så skal man ifølge Banedanmark notere sig, at det er forbedringer af et allerede meget højt niveau. Derudover man skal også tage i betragtning, at S-banen hvert år har 120 millioner kunder.

- Det nye signalsystem har været med til at sikre S-togene en stabil drift og høj punktlighed. I år er 96 procent af vores kunder ankommet punktligt, og vi har haft flere hele dage, hvor vi har leveret 100 procent, siger Per Schrøder, der er driftsdirektør hos DSB.

Mange forhold spiller ind 
Selvom det nye signalsystem giver færre forsinkelser, vil der fortsat være forhold, der påvirker punktligheden - eksempelvis vejret, nedbrudte tog, skinnebrud eller andre fejl omkring jernbanen. Men med overgangen til det nye signalsystem elimineres mange af de fejl, som opstod i de gamle analoge sikringsanlæg. 

Også i forbindelse med andre påvirkninger er det nye signalsystem en gevinst, da det gør det muligt at genoprette trafikken hurtigere. Med det digitale signalsystem er det eksempelvis muligt at køre togene tættere på hinanden og afvikle trafikken mere effektivt og samtidigt helt sikkert.Mere om punktligheden og signalsystemet på S-banen: 
Kundepunktlighed opgøres som andelen af passagerer, der ankommer til tiden indenfor 3 minutter

  • I perioden fra 26. september 2022 til 19. september 2023 kom 96,4 procent af kunderne frem til tiden
  • Det nye signalsystem er baseret på det såkaldte Communication Based Train Control (CBTC). Systemet er den nyeste generation af signalsystemer til bybaner
  • Ved hjælp af det nye udstyr på toget og i sporet sender det nye signalsystem data om togets kørsel og præcise position til teknikhytter langs banen. Data sendes videre til det centrale kontrolcenter i Trafiktårn Øst, hvor den optimale kørsel beregnes
  • Kørselsanvisningerne sendes tilbage til toget via dataradioen og bliver vist på lokomotivførerens skærm. Systemet sørger herefter for kørslen af toget, men lokomotivføreren sørger for at lukke dørene på stationerne. Lokomotivføreren overvåger kørslen og kan overtage styringen af toget, hvis det er nødvendigt


Letbaner/Metro/S-tog