NYHEDER 19. SEP 2019 KL. 09:11

Færdselsstyrelsen bliver en selvstændig styrelse

Af: kollektivtrafik

Det er nu besluttet, at Færdselsstyrelsen fra 1. januar 2020 bliver en selvstændig styrelse under Transport- og Boligministeriet. Det betyder, at Færdselsstyrelsen herefter ikke længere er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen


Baggrunden for at udskille Færdselsstyrelsen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er, at Styrelsen siden dens etablering i Ribe i februar 2016 i stigende grad selvstændigt har varetaget en række opgaver under Transport- og Boligministeriet. Derfor er det en naturlig udvikling at gøre Færdselsstyrelsen til en selvstændig styrelse.


Færdselsstyrelsen har tidligere været en selvstændig styrelse under Transportministeriet.