NYHEDER 4. OKT 2019 KL. 14:00

Folketinget opdeler Transport- og Boligudvalget

Af: kollektivtrafik

Fra folketingssamlingen 2019-20 er Transport- og Boligudvalget opdelt i to selvstændige udvalg - Transportudvalget og Boligudvalget - som Folketinget nedsatte onsdag


Dermed får medlemmerne af udvalget, der har med eksempelvis jernbaner, veje, godstransport, taxikørsel, buskørsel, kollektiv trafik, faste forbindelser, færgefart, luftfart, havne, postvæsen og færdselslovgivning m.v. fuldt fokus på transportområdet, mens politikerne i Boligudvalget får fuld fokus på dette områder - eksempelvis byggeri og bygninger, herunder byggeloven og bygningsreglementet, administrationen af statens kontorejendomme og universitetsbygninger, herunder Bygningsstyrelsen, almene boliger, studie- og ungdomsboliger, friplejeboliger, privat udlejning, andelsboligforeninger m.v. og ejerlejligheder, byfornyelse og indsatsen mod parallelsamfund.