NYHEDER 18. JUN 2024 KL. 15:37

Fyn får højfrekvent busnet

Af: kollektivtrafik

Fyn får højfrekvent busnet
(Illustration: FynBus)

Søndag 4. august introducerer FynBus 2024 et helt nyt busnet, A-nettet. Det sker samtidig med, at den kollektive trafik på Fyn og Langeland får nye køreplaner for både de regionale og lokale busruter


A-nettet på Fyn består af seks højfrekvente regionale ruter, der skal sikre hyppige afgange og nem adgang til vigtige destinationer. Bussen mellem Otterup og Odense kommer for eksempel til at køre hver halve time på hverdage og i weekenden - og hvert kvarter i myldretiden på hverdage. Samme løft i antallet af afgange gælder også de nye A-ruter mellem Nyborg og Svendborg.

I Odense vil passagerne opleve, at de får adgang til markant flere busafgange ved de store indfaldsveje til byen som eksempelvis Otterupvej, Bogensevej, Kertemindevej og Sdr. Boulevard.

Hver A-rute bliver farvekodet for at gøre det lettere for passagererne at identificere busserne både på FynBus’ hjemmeside, i Rejseplanen og ved stoppestederne langs ruterne.

- Vi vil gerne have endnu flere passagerer med i busserne, og det kræver hyppige afgange at få folk med ombord. Derfor er det for mig at se visionært, at vi med de nye A-busser får et stærkt rutenet, der forbinder de største byer på Fyn og Langeland med busser, som kører oftere og kommer hurtigt frem, siger Tim Vermund, der er formand for FynBus.

Store ændringer på de regionale ruter
Det nye A-net indebærer en række omprioriteringer, så de regionale busser fremover kører mest i de områder, hvor der er størst kundepotentiale. Tiltaget er også en del af en økonomisk balanceret strategi, der skal sikre, at driften af de regionale busser forbliver inden for den økonomiske ramme, som Region Syddanmark har afsat.

Mindre justeringer på lokale ruter
Mens de regionale ruter gennemgår betydelige ændringer, vil de lokale ruter på Fyn og Langeland kun blive påvirket af mindre justeringer. 

Uddannelsesbusserne mister deres U
FynBus omdøber også de såkaldte uddannelsesbusser (U-ruter), så de rutenummermæssigt fremstår som almindelige regionalruter. Det sker for at undgå misforståelsen om, at disse ruter kun er forbeholdt studerende.

U-ruterne skifter navn fra 808U-866U til blot at hedde 808-866. Der er ingen ændringer i forhold til, hvor ruterne kører til- og fra. Fire U-ruter bliver nedlagt pr. 4. august. Det drejer sig om ruterne 810U, 820U, 832U og 864U. Passagerne på disse ruter kan benytte andre busruter eller Svendborgbanen.


På FynBus’ hjemmeside kan man finde mere information om, hvad der sker af ændringer på de enkelte ruter fra søndag 4. august.


De seks nye A-ruter, der træder i kraft 4. august 2024, består af følgende ruter:

  • 100A (tidligere 151) Kerteminde-Odense-Assens
  • 200A (tidligere 140) Otterup-Odense
  • 300A (tidligere 191) Bogense-Odense
  • 400A (tidligere 141) Faaborg-Odense
  • 800A (tidligere 930-932) Nyborg-Svendborg-Faaborg
  • 900A (tidligere 930-932) Nyborg-Svendborg-Rudkøbing


Fakta om A-nettet på Fyn:

  • A-nettet øger antallet af busafgange med mellem 19-75 procent sammenlignet med de ruter, de afløser. Det vil sikre en markant forbedring i tilgængeligheden og frekvensen for de rejsende på disse ruter
  • For at finansiere forbedringen vil de øvrige regionale ruter, der ikke er en del af A-nettet, opleve en reduktion i antallet af ture på mellem 6-52 procent


Mobilitet Rutekørsel