NYHEDER 20. NOV 2019 KL. 22:10

Fynske passagerer er mere tilfredse end tidligere

Af: kollektivtrafik

Fynske passagerer er mere tilfredse end tidligere
FynBus’ kommunikationschef, Martin Bødker Krogh, forklarede om tilfredsheden med FynBus.

I april i år fik det fynske trafikselskab den bedste bedømmelse fra passagerne i ti år. Passagerne var mere tilfredse end tidligere på alle parametre - også selvom Odense i øjeblikket er præget af etableringen af Danmarks anden letbane


På en nyligt afholdt konference om kundetilfredshed i den kollektive trafik lagde FynBus’ kommunikationschef, Martin Bødker Krogh kortene på bordet, så konferencedeltagerne kunne få et indblik den fynske tilfredshed.

Martin Bødker Krogh pegede på, at kundetilfredsheden er steget stødt siden 2008. I de 11 år, hvor FynBus har gennemført kundetilfredshedsundersøgelser, er kunderne blevet stillet de samme spørgsmål, så det har været muligt at sammenligne resultaterne fra år til år.

Ud over den årlige store undersøgelse, hvor 1.000 personer bliver spurt via personlige interview, gennemføre FynBus også mindre kvartalsvise undersøgelser for at følge op på den årlige undersøgelse.

Martin Bødker Krogh peger på, at kunderne vurderinger af, hvad der er vigtigst for dem, svinger fra år til år. I 2017 var chaufførerne eksempelvis ikke så vigtige, men det var de blevet i 2019.

Ud over de direkte undersøgelser blandt kunderne får FynBus også input via Facebook, sin web-side, chaufførerne, billetkontrollørerne og via telefonerne.

Det giver FynBus et godt øjebliksbillede af kundetilfredsheden. 

 

Og med en stigende og høj kundetilfredshed får FynBus sit image styrket, hvilket igen kan bruges i arbejdet med at få flere til at vælge fælles transport med de hvide og grønne busser, der knytter de fynske byer sammen på kryds og tværs.