NYHEDER 22. JAN 2024 KL. 10:00

Debat: Geografisk balance og stærk infrastruktur

Af: Lasse Repsholt

SVM-regeringen blev dannet bl.a. med en ambition om et Danmark i geografisk balance og en stærk infrastruktur, der binder Danmark og danskernes hverdag sammen. Et Ekspertudvalg for kollektiv mobilitet blev derfor sat i gang med at udvikle et katalog over nye kollektive mobilitetstilbud til forskellige geografier. Ekspertudvalget er i gang og vi venter på anbefalingerne, men debatten skal have mere bredde og perspektiv end hidtil, hvis ambitionerne skal indfris.


Af Lasse Repsholt, formand Kollektiv Trafik Forum

I løbet af efteråret og vinteren 2023/2024 har Ekspertudvalget arbejdet med at kortlægge borgernes transportbehov og udvikling af katalog over nye kollektive mobilitetstilbud til forskellige geografier. Ekspertudvalget er stærkt og bredt sammensat, man har afsat god tid, og der har været lagt stor vægt på inddragelse af synspunkter og idéer fra både national og international side, så resultatet af arbejdet bliver helt sikkert værd at vente på.

Debatten skal breddes ud...

Men hvis den bagvedliggende ambition om balance og stærk infrastruktur skal indfries, skal de politiske tiltag og lovgivningsinitiativer have mere bredde og perspektiv, end debatten hidtil har båret præg af.

Samkørsel og frivilligbusser i landområderne har en naturlig appel som en billig og sympatisk løsning, hvor borgerne hjælper hinanden på vej. De to idéer har derfor fyldt meget i debatten, men de udgør et noget svagt bud på – med regeringens ord – ”en stærk infrastruktur, der binder Danmark og danskernes hverdag sammen”. Der skal mere til med et bredt katalog af mobilitetsløsninger, der sammen med en styrkelse af kollektive løsninger til attraktive priser orkestreres til at styrke danskernes mobilitet.

...og der er mange løsninger at tage af

Det skorter heller ikke på løsningsforslag, der kan forbedre danskernes mobilitet i landdistrikterne. En styrkelse, optimering og forenkling af FlexTur og PlusTur har allerede fundet sted, og behovsstyret kollektiv trafik kan integreres bedre i digitale løsninger med den øvrige kollektive trafik. Med Fleksibel Offentlig Transport (FLOT) kan en ny service kombinere fleksibiliteten i flextrafikken med forudsigeligheden af rutekørslen. Mange har længe peget på attraktive knudepunkter, der forbinder den kollektive trafik bedre til lokalområdet, som en nødvendig vej at gå. Regionerne og trafikselskaberne foreslår enstemmigt at øge frekvensen og betjeningen i de såkaldte regionale hovednet. Taxibranchen har foreslået at styrke flextrafikken i blandt andet landdistrikterne ved at integrere taxier på en mere smidig og fleksibel måde. Endelig har hele tankesættet om Mobility as a Service og behovet for at fokusere på gode last-mile/first-mile løsninger, godt nok vist sig at være svære at folde ud i praksis, men det bør ikke afholde for at arbejde videre ad dette nødvendige spor.

Og der er sikkert flere idéer på bordet, end de ovenfor nævnte, så der er rig mulighed for at tilføje debatten mere bredde og perspektiv på vejen mod et Danmark i geografisk balance og med en stærk infrastruktur. Ikke mindst for også at forbedre mulighederne for de 88,41 pct. af danskerne der ikke bor i landdistrikterne.Fra Kollektiv Trafik Forum Debat Flextrafik Mobilitet Trafikselskaber