NYHEDER 3. APR 2019 KL. 11:20

Trafikselskabet Movia opfordrer: Hjælp med at give bedre information til kunder og operatører om ændringer

Af: kollektivtrafik

Vi er blevet flere på vejene, der er tit vejarbejde, og busser lægges om eller hænger fast i trafikken. I 2018 blev der foretaget samlet 3.993 ændringer af busdriften. Alle ændringer nåede ud på de digitale kanaler, mens det var hver tiende ændring, der nåede ud på de fysiske køreplaner

Der er bred enighed om, at kunderne har behov for at få præcis information om, hvornår bussen kommer. Ifølge DOT’s løbende kundetilfredshedsmålinger giver kunderne i den kollektive transport trafikselskaberne 5,3 på en skala fra 1-10. Det resultat er ikke tilfredsstillende, og præcis information er derfor et væsentligt satsningsområde i DOT.

Kunder i busser, tog og metro vil gerne have information om ændringer inden de træder i kraft - og gerne i meget god tid. For kunderne ser ikke altid informationen med det samme. Nedenfor kan man se, hvor langt Movia/DOT kan nå ud med trafikinformation afhængigt af, i hvor god tid besked kommer. Jo bedre tid, jo flere kanaler kan Movia/DOT informere i - og jo større tilfredshed hos kunderne.

Når Movia/DOT kender til en ændring minimum 72 timer før start, har Movia/DOT mulighed for at informere og varsle kunderne, og så hjælper man med at skabe mere tilfredse passagerer i Movia’s busser.

Skal man anmelde et vejarbejde, en sports- eller kulturevent, en demonstration eller noget helt andet, som man forventer kan påvirke busdriften, skal man kontakte Movia’s Trafikcenter. Gerne i så god tid som muligt og senest 72 timer før ændringen træder i kraft.

Jo bedre tid, Movia/DOT får, jo bedre kan Movia/DOT bruge data fra kundernes rejsemønstre til at sikre, at dem, der skal have besked om ændringen, også får det. Der er også et væsentligt hensyn til Movia/DOT’s operatører, så de kan give ordentlig besked og forklaring til deres chauffører. Det er chaufførerne, der møder kunderne i busserne, og Movia/DOT’s kundeservicemedarbejdere, som tager telefonerne, og det er dem, der tager imod kundernes frustrationer og ærgrelser på første hånd.

Jo bedre, de er klædt på til opgaven, jo højere bliver tilfredsheden hos kunder og personale. Movia/DOT har brug for følgende oplysninger fra, når ma skal lave noget på vejen:

  • Hvor er arbejdet/eventet? (behøver ikke være meget detajleret – lidt er også godt)
  • Hvilken type arbejde udføres/hvilket event er der tale om?
  • Startdato og klokkeslet
  • Slutdato og klokkeslet
  • Tidsrum, der påvirker bustrafikken
  • Kontaktperson, tlf. og firma/organisation 

Har man kortmateriale eller lignende, som kan understøtte vores arbejde, må man gerne sende det til Movia/DOT.

Movia orienterer kunder og operatører
Movia varetager trafikinformationen til kunderne og den videre kommunikation til de operatører, som busdriften er udliciteret til. Derfor er det også vigtigt, at Movia får besked hurtigst muligt, hvis der undervejs sker ændringer i vejarbejde eller arrangement, så der er mulighed for at revidere informationen til kunder og operatører.

Movia flytter stoppestederne - kommunen flytter busskuret
Hvis den varslede ændring kræver, at stoppestedsstanderen flyttes fysisk og/eller der opsættes et midlertidig stoppested i nærheden, skal man kontakte Movia’s Trafikcenter, som sætter kommunen i forbindelse med Movia’s medarbejdere i driften, som efter aftale vil kunne flytte et stoppested eller opsætte et midlertidigt. Er der behov for at flytte læskærmen/busskuret midlertidigt, er det den kommune, arbejdet foregår i, der skal kontaktes.