NYHEDER 29. FEB 2024 KL. 14:31

Klimarådet har lagt sin årlige rapport frem med forslag om større stigning i dieselafgiften

Af: kollektivtrafik

Klimarådet vurderer i sin seneste rapport status for at nå klimamålene i 2025 og 2030 og kommer med konkrete anbefalinger til klimaindsatsen. I rapporten vurderer Klimarådet, der er et uafhængigt rådgivende organ, der årigt skal udgive en statusrapport over CO2-udledningerne i Danmark, at SVM- Regeringen ikke har anskueliggjort, at klimaindsatsen opfylder 2030-målet


Klimarådet vurderer i rapporten, at SVM-Rgeringens plan kan nå 2030-målet - hvis alt går efter planen. Der er dog en væsentlig risiko for, at flere af tiltagene i klimaindsatsen i praksis leverer færre reduktioner i 2030, end regeringen forventer. Det gælder også, selvom regeringen har arbejdet på at øge sikkerheden for, at de forventede reduktioner fra eksempelvis fangst og lagring af CO2 bliver til virkelighed. Svaret på, om SVM-Regeringens klimaindsats anskueliggør, at 2030-målet nås, er således ikke sort/hvidt, men samlet vurderer rådet, at det endnu ikke er anskueliggjort, at målet nås.

Klimarådet har i sin rapport afsnit over de forskellige sektorer.

Når det gælder transportområdet er der et stykke vej endnu. Her foreslår Klimarådet, at stigningen i dieselafgiften, som SVM-Regeringen planlægger, øges fra 50 øre pr. liter til 90 øre pr. liter.


Klimarådets Statusrapport 2024 kan hentes her:

Klimarådet har også offentliggjort et baggrundsnotat om sektorvurderinger - blandt andet om transportsektoren - som kan hentes her:

Energi og miljø