NYHEDER 22. SEP 2020 KL. 12:30

Trafikselskab: Kontrollører spiller en vigtig rolle ved krav om mundbind

Af: kollektivtrafik

Siden lørdag 22. august har brug af mundbind eller visir været et krav i den kollektive trafik. I trafikselskabet Midttrafik’s område er det kontrollørerne, der håndhæver kravet om mundbind. Nogle har til opgave at tjekke både billet og mundbind, mens andre kontrollører er ansat udelukkende til at tjekke mundbind


Midttrafik gør status på kontrollørindsatsen efter en måned med krav om mundbind eller visir i hele Region Midtjylland

- Kunderne er gode til at passe på sig selv og andre i Midttrafiks busser og Letbanen. Kravet om mundbind er blevet modtaget uden de store udfordringer. Kontrollørerne oplever generelt en god stemning hos kunderne. Der er en god dialog mellem kunderne og kontrollørerne, uanset om kunderne har glemt mundbindet i tasken eller er undtaget fra at bruge mundbind, siger Thomas Dalgaard Mikkelsen, der er talsmand for Midttrafik

Midttrafik ønsker at skabe tryghed i busserne med kontrollørernes tilstedeværelse og peger på, at kontrollørerne blandt andet gør det synligt, at der er kunder, som er undtaget fra at bruge mundbind

Siden det landsdækkende krav om mundbind og visir trådte i kraft, har kontrollørerne afvist cirka 400 kunder i hele Midttrafiks område, der ikke bar mundbind eller visir i busser, tog eller letbane. Midttrafik peger på, at afvisningerne i de fleste tilfælde er foregået stille og roligt. Kun to gange har det været nødvendigt at tilkalde politiet.

Midttrafik har i perioden fra 22. august til 22. september haft cirka 3.718.000 passagerer. 

Kravet om mundbind eller visir bliver håndhævet af Midttrafiks billetkontrollører fra G4S, der tjekker både billetter og mundbind/visir. Midttrafik har derudover indgået aftale med kontrollører fra Securitas, der udelukkende tjekker for mundbind og visir. Det er tanken, at kontrollørerne skal have en præventiv virkning i busser og letbane, samtidig med at de formidler viden om kravet om mundbind og visir


Regler og undtagelser
:

 • Alle skal som udgangspunkt bære mundbind eller visir i Midttrafiks busser, i Letbanen, i Lemvigbanen, på stationer og på Letbanens standsningssteder
 • Mundbind eller visir skal tages på inden påstigning og må først tages af, når kunden er ude af bus eller letbane, og har forladt station eller Letbanens standsningssted
 • Alligevel kan man møde kunder og chauffører, der ikke bærer mundbind eller visir. Det skyldes, at Sundhedsstyrelsen har lavet en række undtagelser til kravet om mundbind


Sundhedsstyrelsen’s undtagelser:

 • Børn under 12 år
 • Personer, der har nedsat bevidsthedsniveau
 • Personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, for eksempel personer med fysiske deformiteter, ufrivillige rystelser, hududslæt, sår eller forbindinger
 • Personer med angst, klaustrofobi eller vrangforestillinger
 • Personer for hvem mundbindet eller visiret forhindrer udførelse af vigtige funktioner såsom mundbetjent kørestol
 • Personer som har betydeligt ubehag ved brug af mundbind, for eksempel personer med vejrtrækningsbesvær

Rejser man med kollektiv trafik skal man derfor være opmærksom på, at nogle kunder har en god grund til ikke at bære mundbind. Midttrafik opfordrer til, at man ikke påtaler det manglende mundbind over for sine medpassagerer, men i stedet forhører sig ved kontrolløren, hvis man er i tvivl om noget.

Midttrafik understreger, at brug af mundbind eller visir ikke kan stå alene.

Det er fortsat vigtigt at følge alle Midttrafiks råd om god coronaadfærd:

 • Hold afstand ved stoppesteder, på letbaneperroner, i Letbanen og i bussen
 • Rejs uden for myldretiden, hvis du kan
 • Respekter det tilladte antal passagerer. Stig ikke på en fyldt bus eller letbane
 • Sid eller stå med ansigtet i køreretning
 • Medbring din egen håndsprit og sprit af før berøring af kontaktpunkter, fx stopknap
 • Vis hensyn, host eller nys i ærmet
 • Hav god håndhygiejne
 • Bliv hjemme, hvis du er syg eller har symptomer


Corona

SENESTE NYT