NYHEDER 16. DEC 2022 KL. 10:00

KTF: Ja, SVM-regering skal gøre den offentlige transport mere attraktiv

Af: Lasse Repsholt

Den nye SVM-regering vil ”tage initiativer, der bekæmper støj og trængsel og gør den offentlige transport mere attraktiv.” Det er en god idé. Det er også svært at se et alternativ til den målsætning.


Den nye SVM-regering vil ”tage initiativer, der bekæmper støj og trængsel og gør den offentlige transport mere attraktiv.” Det er en god idé, men det er også svært at se et alternativ i takt med, at flere og flere danskere er blevet afhængige af flere biler for at få hverdag med arbejde, studie og fritidsliv til at hænge sammen. Støj og trængsel præger byerne og over en bred kam belaster såvel klima som danskernes sundhed.

 

Mere konkret vil regeringen understøtte busdækningen for både byer og yderområder som en del af overskriften – Et sammenhængende Danmark. Et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til en ny struktur for busbetjening i Danmark og se på den nuværende organisering med trafikselskaber ejet af kommuner og regioner. Et selvstændig målgruppe for indsatsen er de unge med langt til uddannelse der skal have adgang til billigere adgang til offentlig transport – et ønske som regioner og trafikselskaber har haft længe.

 

Springbrættet for den nye regerings arbejde er altså væsentligt bedre end den afgåendes, hvor man savnede fantasi og initiativer til at håndtere den situation som coronakrisen og energipriserne havde bragt den kollektive trafik i. Samtidig er det nok værd at minde om, at det nødvendige løft af den kollektive trafik ikke kan ske alene som et resultat af ny struktur og et gensyn med organiseringen. Hvis det overordnede mål – at gøre den offentlige transport mere attraktiv både i byen og på landet – skal nås, skal der  mere til, f.eks.

 

  • En National Mobilitetsplan med bæredygtig mobilitet for øje på tværs af det lokale, regionale og nationale niveau.
  • En styrkelse af planloven, så mobilitet og trafikal sammenhæng vejer tungere i den måde, vi indretter vores byer og land.
  • En implementering af de overvejelser som en grøn takstreform som var en del af infrastrukturaftalen.

 

Derudover savner vi, at den kollektive trafik og brugen heraf prioriteres som et selvstændigt værktøj for regeringens klimaindsats. Udledninger fra personbilerne udgør 6,7 millioner tons CO2 og dette tal står ikke til at ændre sig frem mod 2030. Det går ganske vist godt med udrulningen af elbiler, men benzin- og dieselbiler står stadig til at sætte et kæmpe af tryk på klima, trængsel og sundhed i årtier fremover, hvis ikke der sker en overflytning til de bæredygtige transportformer.


Velkommen til Thomas Danielsen som ny Transportminister.