NYHEDER 7. MAJ 2019 KL. 14:38

Landets største byer kan stille skærpede krav til lastbiler og busser

Af: kollektivtrafik

Fra næste sommer kan der komme færre gamle forurenende dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i gadebilledet i Danmarks større byer. Det er resultatet af en ny lov om miljøzoner, som et flertal i Folketinget vedtog tirsdag før statsministeren gik på talerstolen i Folketinget for at fortælle, at der skal være valg til Folketinget onsdag 5. juni


Den nye lov betyder, at ældre lastbiler, busser og varebiler ikke længere kan få adgang til København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg, med mindre de har monteret et partikelfilter. Ifølge den nye lov er det op andre større byer at bestemme, om de vil indføre miljøzoner.

Med de skærpede krav i miljøzoner kan man reducere den samlede udledning af sodpartikler fra trafikken i de store byer med op til en fjerdedel.

- Vi vil ikke have forurenende lastbiler ind i vores store byer, og derfor er det dejligt, at Folketinget har vedtaget, at vi skal have opdateret vores miljøzoner efter 10 år med stilstand. Jeg er glad for, at vi nu kan tage endnu et vigtigt skridt på vejen for at få nedbragt luftforureningen, så borgerne trygt kan leve og bo i vores store byer, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

I forbindelse med den nye lov er der lagt op til en strammere håndhævelsen af miljøzonerne, så det bliver sværere at snyde med reglerne. Det sker ved at indføre en digital kontrol baseret på digital aflæsning af nummerplader. Det betyder samtidig, at erhvervslivet slipper for at skulle få og sætte fysiske miljøzonemærker i bilerne. De nærmere regler for den digitale kontrol skal fremsættes i et nyt lovforslag i næste folketingssamling.

Den nye lov om skærpede miljøzonekrav til tunge køretøjer og varebiler blev vedtaget af regeringspartierne Venstre, Liberal Alliance, Konservative med opbakning fra Socialdemokratiet, Danske Folkeparti, Enhedslisten og SF. Radikae og Alternativet stemte hverken for eller imod.

Fakta om de strammere regler i miljøzoner:

Stramningen af miljøzonerne for dieselkøretøjer falder i tre trin: 

Fra 1. juli 2020:
Busser og lastbiler skal være registreret den 1. oktober 2009 eller være nyere.
Varebiler skal være registreret den 1. januar 2007 eller være nyere.

Fra 1. juli 2022:
Busser og lastbiler skal være registreret den 1. januar 2014 eller være nyere
Varebiler skal være registreret den 1. januar 2012 eller være nyere

Fra 1. juli 2025:
Varebiler skal være registreret 1. september 2016 eller være nyere:

Køretøjer, der ikke lever op til datokravene, kan på linje med de gældende regler få adgang til miljøzoner, hvis de har monteret et partikelfilter. Varebiler med partikelfilter vil samtidig undgå den årlige partikelfilterafgift. 

Om forureningen fra vejtransporten:

  • Vejtransporten er kilde til ca. 30 procent af de samlede NOx -udledninger og ti procent af partikeludledningen i Danmark. I stærkt trafikerede gader i myldretiden er andelen endnu højere
  • Skærpelse af miljøzonekravene til de tunge køretøjer og varebiler forventes at reducere den samlede partikelforurening fra bilernes udstødning med 25 procent og reducere NOx-udledningen fra udstødningen med fem procent
  • Loven forventes at give erhvervet omkostninger til udskiftning af køretøjer og eftermontering af partikelfiltre i størrelsesordenen 160 millioner kroner frem mod 2021