NYHEDER 13. JUL 2022 KL. 10:42

Leverandører af relevante data for rejseplanlægning med alle former for transport kan søge støtte

Af: kollektivtrafik

Ny pulje skal støtte dataleverandører til levering af data i de krævede datastandarder til NAP (National Access Point), der er en digital platform, som har til formål at udstille alle trafikrelaterede data fra Danmark


I EU er det besluttet, at data, som er relevante for rejseplanlægning med alle former for transport, skal standardiseres og gøres åbent tilgængelige. Det betyder, at der skal leveres data om standsningssteder, linier, køreplaner med gyldighedsperiode, faciliteter i bus, tog eller færge, adgangsforhold for handicappede samt parkeringsforhold for biler og cykler. Der skal yderligere leveres tilhørende opdateringer i realtid om afgangstider og driftsstatus. Data skal leveres i et specifikt dataformat.

Trafikstyrelsen administrerer en række puljer, der dels har til formål at forbedre den kollektive trafik, dels støtter grønne initiativer.
​​​​​​​
Styrelsen har sendt en bekendtgørelse angående en ny pulje til dataleverandører i høring.

Puljen udmøntes til efterlevelse af Retsakt A, inkl. tilgængeliggørelse af dynamiske data, for både fartplanbaseret, efterspørgselsbaseret og personlig transport.

Puljen kan søges af dataleverandører, og der kan ydes støtte til opgradering og tilkøb af software, der gør det muligt at levere data i de rigtige dataformater.

Der er afsat i alt 1 million kroner med to ansøgningsrunder i 2022 og 2023. I begge år er der dermed afsat 500.000 kroner på finansloven.

Ansøgningsfristen for indsendelse af ansøgninger til puljen er 15. november 2022 og 1. oktober 2023.


Interesserede kan se den pågældende bekendtgørelse, som Trafikstyrelsen har sendt i høring, her:

 It og teknologi Trafikinformation