NYHEDER 6. MAJ 2020 KL. 16:59

Leverandører har først batteritog ledige til test i Danmark i 2022

Af: kollektivtrafik

Transportminister Benny Engelbrecht (S) indgik i november sidste år en aftale med regionsrådsformændene fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midtjylland om at afprøve batteritog på strækningerne mellem Helsingør og Hillerød i Nordsjælland samt på Lemvigbanen i Nordvestjylland. Movia og Lokaltog A/S har i samarbejde med Midtjyske Jernbaner gennemført en markedsundersøgelse hos mulige leverandører af batteritog til forsøget


Markedsundersøgelsen har vist, at et forsøg med batteritog tidligst vil kunne gennemføres i 2022 og ikke i sidste del af 2020 og første halvdel af 2021, som oprindeligt forudsat baseret på indikationer fra leverandørmarkedet.

Den forrykkede tidsplan skyldes ifølge Transportministeriet blandt andet, at leverandørerne ikke har ledige batteritog til afprøvning på kort sigt, og at der vil skulle ske en række tekniske tilpasninger inden forsøget kan køres ud på skinnerne. Dertil kommer usikkerheden som følge af corona-situationen, der gør det svært for leverandørerne at binde sig til en tidsplan.

Transportministeriet og regionerne har på den baggrund besluttet, at der fortsat skal ske en afprøvning af batteritog i Danmark, men at det vil ske efter en justeret tidsplan, som skal aftales nærmere med de mulige leverandører, så snart at det er muligt.

Man er samtidig enige om, at der skal sættes ekstra skub i arbejdet med en samlet plan for udbud og implementering af batteritog i Danmark, således at der skabes grundlag for, at de første batteritog vil kunne tages i brug i daglig drift med passagerer i midten af 20’erne.

- Det ærgrer mig selvfølgelig, at det praktiske forsøg med batteritog ikke kan sættes i gang, som oprindelig forudsat. Men det ændrer ikke ved, at jeg fortsat ser store perspektiver ved batteritog både for togdriften og for den grønne omstilling af transportsektoren. Derfor er jeg også glad for, at vi nu vil sætte ekstra skub i arbejdet med en samlet plan for indkøb af batteritog, så vi ikke mister momentum. Det er et arbejde, som jeg vil følge tæt, da batteritogsteknologien inden længe også vil være relevant for den statslige togdrift i takt med, at de eksisterende dieseltog skal udskiftes, siger transportminister Benny Engelbrecht.Bæredygtighed Energi og miljø

SENESTE NYT