NYHEDER 1. NOV 2023 KL. 15:37

Lokaltog får nye køreplaner den 10. december

Af: Redaktionen

Søndag 10. december 2023 træder nye køreplaner i kraft hos Lokaltog, der driver 10 lokale banestrækninger på Sjælland og Lolland-Falster. I de fleste tilfælde er der tale om småjusteringer, men enkelte større ændringer er der dog også at finde i de nye køreplaner.


Den største forandring vil kunderne på Frederiksværkbanen opleve, da de fra 10. december skal skifte på den helt nyåbnede Favrholm Station i stedet for på Hillerød Station, når de skal til og fra København med S-toget.

Søger man en rejse efter 10. december er rejseplanen.dk opdateret med de nye køreplanstider. Både de aktuelle og kommende køreplaner findes også på lokaltog.dk

Tølløsebanen - 410
På Tølløsebanen afgår togene i hverdagen 15 minutter tidligere end hidtil fra både Tølløse og Slagelse, da DSB ændrer køreplanen for regionaltoget mellem København og Kalundborg.
Det betyder, at overgangstiden fra og mod Holbæk bliver et minut kortere, mens overgangstiden i Slagelse til og fra Odense og København bliver forlænget en smule.

Odsherredsbanen - 510R
I hverdagene kommer togene på Odsherredsbanen til at afgå og ankomme 18 minutter senere end i dag. Ændringen indføres for at opnå bedst mulige skift i Holbæk, når kunder ankommer eller skal rejse videre med DSB´s regionaltog, som får ny køreplan mellem Kalundborg og København.

Østbanen + Lille Syd - 110R/210R
Alle tog kører mellem Rødvig og Køge/Roskilde uden skift i Hårlev indtil udgangen af januar 2024. På grund af den igangværende renovering køres der med togbusser mellem Faxe Ladeplads og Hårlev efter en særlig køreplan. Få mere info på Lokaltog.dk eller Rejseplanen.
Renoveringen forventes endeligt afsluttet i løbet af 3. kvartal 2024, og i den forbindelse kan der komme ændringer til køreplanen.

Frederiksværkbanen - 920R
Den mest markante ændring på Frederiksværkbanen er, at kunder, som rejser med S-tog til og fra København, skal skifte på den nye Favrholm Station i stedet for Hillerød Station. Af samme grund afgår togene fra både Hundested og Hillerød få minutter senere end i den nuværende køreplan på hverdage.
I weekenderne afgår togene fra Hundested ét minut tidligere og 3-5 minutter tidligere fra Hillerød i forhold til den nuværende køreplan. Skiftetiderne til og fra Rørvig-færgen ændres til minimum 4 minutter.
I køreplanen, der starter 10. december 2023, vil man på hverdage spare 10 minutter i retning mod København. I modsatte retning får man lidt længere skiftetid i Favrholm, men man når samme tog, som man ville have gjort ved at skifte i Hillerød. Det vil afhænge af bl.a. den aktuelle køreplan for S-tog og Rørvigfærgen.

Mindre ændringer på 5 strækninger
For disse banestrækninger er der kun mindre ændringer i køreplanerne fra den 10. december 2023:

  • Lille Nord - 930R
  • Hornbækbanen - 940R
  • Gribskovbanen - 950R/960R
  • Lollandsbanen - 710R
  • Nærumbanen - 910

 Køreplaner Tog og jernbaner