NYHEDER 9. FEB 2018 KL. 14:22

Mange har vist interesse for tilladelser efter den nye taxilov

Af: kollektivtrafik

Ved årsskiftet trådte en ny taxilov i kraft. Foreløbige tal viser, at der er har være en meget stor interesse for at erhverve de nye tilladelser til erhvervsmæssig persontransport, som fra årsskiftet erstattede de fire hidtidige typer tilladelser - taxi, limousine, sygetransport og offentlig servicetrafik

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oplyser, at den opgjort fredag 9. februar har modtaget ansøgninger fra 1.269 virksomheder, som samlet har søgt om i alt 4.974 tilladelser til erhvervsmæssig persontransport.

Da Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ifølge taxiloven har mulighed for at udstede i alt 200 tilladelser i første kvartal og 150 tilladelse i de følgende tre kvartaler af året, skal der gennemføres en lodtrækning mellem ansøgerne i første kvartal.

Dén lodtrækning vil finde sted 28. februar og vil blive kontrolleret af en ekstern statsautoriseret revisor.

De ansøgere, der ved denne lodtrækning ikke får tildelt tilladelser, har mulighed for at søge igen i de efterfølgende kvartaler.

Styrelsen har desuden pr. dags dato modtaget 2.340 ansøgninger om chaufførkort - nogenlunde ligeligt fordelt mellem fornyelser af førerkort fra chauffører, der i dag udfører erhvervsmæssig persontransport i bil, og ansøgninger fra nye chauffører.

Endelig har styrelsen modtaget 24 ansøgninger om oprettelse af kørselskontor.

 

SENESTE NYT

NYHEDER 11. JAN 2019 KL. 07:00
Metroen tester nye tog

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE