NYHEDER 8. JAN 2020 KL. 12:33

Metro-boremaskiner har fået navne

Af: kollektivtrafik

Metro-boremaskiner har fået navne

Før tunnelboremaskinerne, der skal bore tunnellerne til Sydhavns-metroen i Hovedstaden, kan gå i gang med arbejdet dybt under jorden, skal de ifølge traditionen have et navn. Sådan gør man over hele verden, præcis som skibe døbes før deres jomfrurejse. Det endelige valg af navne blev besluttet af et dommerpanel og faldt på Inge og Olivia

Knap 500 personer kom med forslag til navne på tunnelboremaskinerne i Metroselskabets navnekonkurrence, som blev afviklet før jul. Et dommerpanel har siden udvalgt de to navne til boremaskinerne i Sydhavn, og nu er maskinerne blevet døbt

Inge Lehman var geofysiker og opdagede jordens kerne for 100 år siden. Inge Lehman var en stærk kvinde i en uddannelsesverden, der typisk var præget af mænd. Først mange år senere opnåede den ukendte danske pioner anerkendelse for sine banebrydende opdagelser i undergrunden.

Olivia Nielsen var i 1800-tallet en fremtrædende figur i fagbevægelsen, hvor hun kæmpede for at organisere kvindelige arbejdere. I 1901 lykkedes det hende at stifte Kvindeligt Arbejderforbund og dermed styrke kvinders løn- og arbejdsforhold. I 2009 fik Olivia Nielsen en vej opkaldt efter sig i Sydhavn, som metroen kommer til at krydse under, når den åbner i 2024.

- Den nye metrolinje vil betyde endnu et kolossalt løft af den kollektive trafik, og den vil binde kvarteret omkring Mozarts Plads bedre sammen med resten af byen. Samtidig vil metro til døren gøre det mere attraktivt at bo og arbejde i Sydhavnen, så der kommer mere blandet liv i den dejlige bydel. Det er endnu et skridt fremad mod et grønnere og mere socialt København, siger overborgmester Frank Jensen (S), der deltog i navngivning af de to maskiner.

Den nye 4,5 kilometer lange metrolinje til Sydhavn vil bestå af fem underjordiske stationer fra Havneholmen til Ny Ellebjerg, som bliver et nyt trafikalt knudepunkt. Stationerne bliver en del af den nye metrolinje M4, som går fra Orientkaj i Nordhavn ind over City og videre til Sydhavn. Den nye metrolinje forventes at stå klar i 2024.

- Med Ny Ellebjerg som nyt trafikalt knudepunkt bliver det let for passagererne at skifte til bus, regional- og S-tog. Dermed får pendlerne nemmere adgang til metronettet og dermed til resten af København. Den nye metrolinje til Sydhavnen sikrer et stærkere og mere effektivt kollektivt trafiknet og giver københavnerne bedre muligheder for at komme hurtigere rundt i byen, siger transportminister Benny Engelbrecht (S), der også overværede dåben i Sydhavn.

Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen, bød velkommen til arrangementet, og den lokale præst, Heidi Røn Preem, stod for selve dåben af de to maskiner.

Knap 500 personer deltog i Metroselskabets navnekonkurrence. Et nedsat dommerpanel udpegede vindernavnene, og præmien for bedste bud var en invitation til at overvære dåben.

Blandt de mange forslag til navne var blandt andet Idun og Ydun fra den nordiske mytologi. Marie Carmen og Anisette efter Sydhavns store kvindestemmer. Prop og Berta efter en kendt børnefortælling, og Fru Sauterne og Susan Himmelblå fra Kim Larsen.


Under det første metrobyggeri blev boremaskinerne i 1997 døbt Liva (Weel) og Betty (Nansen) efter de to berømte, afdøde skuespillerinder. På Cityringen foregik navngivningen af de fire boremaskiner som en større event i 2013, hvor borgerne også blev inddraget i en navnekonkurrence. Et dommerpanel besluttede, at maskinerne skulle opkaldes efter de gamle telefoncentraler i København – nemlig Nora, Tria, Minerva og Eva.

Også tunnelboremaskinerne i Nordhavn fik deres navne efter en konkurrence, og det endelige valg faldt på Alice og Frida. Frida var navnet på den første båd i Kvindelig Sejlklub, der ligger i Nordhavn. Alice var navnet på den ene af de to stiftere tilbage i 1942.


Fakta om tunnelboremaskinerne i Sydhavn

  • De to tunnelboremaskiner i Sydhavn er metrobyggeriets største maskiner.
  • De har en kampvægt på godt 600 ton og en længde på over 140 meter.
  • Nogle af maskindelene er så store, at de er blevet transporteret gennem byen om natten af hensyn til den øvrige trafik.
  • Maskinerne er nu samlet og testet, og den første tunnelboremaskine bliver sendt afsted om kort tid

Først mod syd, så mod nord

  • Når tunnelboremaskinerne går i gang med at bore, vil de først bore mod syd i retning mod Ny Ellebjerg. Første stop på turen bliver ved den kommende metrostation Sluseholmen. Borearbejdet fortsætter derefter videre mod Mozarts Plads og slutter ved Ny Ellebjerg, hvor maskinerne hejses op og sendes tilbage til Enghave Brygge. Herfra borer de mod metrostationen Havneholmen og derefter det sidste stykke hen til afgreningskammeret, som forbinder Sydhavnsstationerne med metrostationerne i Nordhavn samt Cityringen.


SENESTE NYT

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE