NYHEDER 25. SEP 2019 KL. 21:33

Metro Cityringen er sikkerhedsgodkendt

Af: kollektivtrafik

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udstedte onsdag de endelige godkendelser og ibrugtagningstilladelser til Metroselskabet og Metro Service. Dermed kan den nye Cityring (M3) i Hovedstaden åbne for passagerdrift som planlagt på søndag 29. september


Med de udstedte godkendelser og ibrugtagningstilladelser har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderet, at sikkerhedsgrundlaget for Cityringen er på plads, så den må tages i brug til passagerdrift.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt følgende godkendelser og ibrugtagningstilladelser:

  • Ibrugtagningstilladelse til infrastrukturen
  • Ibrugtagningstilladelse til passagerkøretøjer
  • Ibrugtagningstilladelse til Metro stationer og skakte
  • Godkendelse af tekniske og trafikale sikkerhedsregler
  • Godkendelse af uddannelse af sikkerhedsklassificerede funktioner
  • Godkendelse af ændret sikkerhedsgodkendelse, certifikat og licens 

I overensstemmelse med styrelsens normale praksis indeholder de udstedte godkendelser og ibrugtagningstilladelser en række betingelser, som skal opfyldes henholdsvis inden passagerdrift og efter påbegyndt passagerdrift.