NYHEDER 21. OKT 2021 KL. 12:32

Midlertidig stikprøvevis grænsekontrol fortsætter efter lempelse af indrejseregler

Af: kollektivtrafik

Mandag 25. oktober fjernes de corona-relaterede indrejseregler, hvilket betyder, at politiets corona-relaterede grænsekontrol ophører. Politiet gør i den forbindelse opmærksom på, at den midlertidige stikprøvevise grænsekontrol af hensyn til Danmarks sikkerhed fortsætter


De corona-relaterede indrejseregler har eksempelvis betydet, at turister uden for EU skullet have et anerkendelsesværdigt formål for at kunne rejse ind i Danmark.

Med den politiske aftale om at fjerne de corona-relaterede indrejseregler, som blev vedtaget aaf et flertal i Folketinget, vender den midlertidige grænsekontrol tilbage til grundlaget før corona-tiden. Den midlertidige grænsekontrol blev oprindeligt indført som konsekvens af det store flygtningepres i 2015. Siden er kontrollen justeret flere gange blandt andet på grund af terrortruslen i Europa og senest corona-smittefaren.

Politiet oplyser, at der fra mandag fortsat vil være stikprøvevis grænsekontrol ved den dansk-tyske landegrænse af hensyn til Danmarks sikkerhed. Syd- og Sønderjyllands Politi vil som hidtil være tilstede døgnet rundt ved grænseovergangene i Frøslev, Kruså og Padborg, ligesom der ved de øvrige grænseovergange og i togene vil være stikprøvevis kontrol som hidtil. Ved kontrollerne fokuserer politiet på, om de generelle indrejsebetingelser bliver overholdt, ligesom der fortsat vil være fokus på at forebygge og bekæmpe kriminalitet i forbindelse med indrejse via den dansk-tyske landegrænse.Corona