KTF Transmision
NYHEDER 22. SEP 2020 KL. 15:42

53 nye el-busser er på vej i Storkøbenhavn i 2021 og 2022

Af: kollektivtrafik


Der er flere el-busser på vej i København, Ballerup og på Frederiksberg. Samtidig kommer Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Hvidovre med deres første el-busser med på den grønne bølge. Det er resultatet af mobilitetsselskabet Movia’s udbud A19, der blev offentliggjort mandag 14. september


Afgørelsen betyder, at de travle linjer 1A, 10 og 164 med samlet 10.000.000 passagerer årligt med 53 batteri-elektriske busser skifter til udslipsfri el-drift fra december 2021 til juni 2022. 


Det er kommunerne København, Ballerup, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Hvidovre, der i fællesskab har besluttet, at busserne på de tre buslinjer, der løber på tværs af kommunegrænserne, alle fremover skal køre på el.


Med den fælles kommunale beslutning om at gå fra diesel til el på de tre buslinjer, tager de syv kommuner og Movia endnu et skridt mod målet om, at alle busser på Sjælland kører fossilfrit i 2030 - og mindst halvdelen på el. Københavns Kommunes mål er en total omlægning af alle diesel-busser til el i 2025. 


Med en øget omstilling til mere bæredygtig drift bidrager kommuner, regioner og Movia til at indfri den nationale målsætning om 70 procents CO2-reduktion inden 2030. 


Med indsættelsen af de 53 nye el-busser vil der i 2022 være 114 el-busser i drift i Storkøbenhavn og dermed 176 el-busser i drift på Sjælland. Det svarer til 15 procent af Movia’s samlede busdrift opgjort på antal køreplantimer og 13 procent af alle Movia’s busser. Hertil kommer fem el-havnebusser i Københavns Havn. Samlet vil det give en reduktion på 5.037 ton CO2, 10 ton NOx og 40 kg partikler, når alle elektriske busser er i drift. 


Movia’s første 76 el-busser blev indsat i Ballerup, Egedal, Frederiksberg, København og Roskilde kommuner i 2019. I sommeren 2021 sætter Glostrup, Guldborgsund, Lolland, Rødovre og Slagelse yderligere 47 el-busser i drift. De 53 nyeste el-busser kommer i drift fra december 2021 til juni 2022. 


Det er mobilitetsselskabet Movia, der udbyder busdriften for kommunerne, og som er med til at drive udviklingen hen mod flere nul-emissionsbusser. Med det seneste udbud er det lykkedes at købe el-busser ind til en pris, som stort set matcher prisen på diesel-busser, så længe elafgiften ligger på det nuværende, lave niveau, påpeger Movia.
 
  
Fakta om el-busser i Movias område:
 
Movias seneste udbud A19 omfatter i alt 204 busser med ca. 670.000 køreplantimer pr. år. 


Af de i alt 204 busser kan i alt 87 busser blive el-busser, fordi Movia også har udbudt linjer for Albertslund, Glostrup, Lyngby-Taarbæk og Næstved kommuner med krav om både el-busdrift og enten fossil- eller fossilfri drift således, at de fire kommuner kan træffe beslutning om eventuel el-busdrift på baggrund af de endelige priser i A19.  


Albertslund, Glostrup, Lyngby-Taarbæk og Næstved kommuner træffer beslutning om eventuel el-busdrift senest 30. oktober 2020.


Den grønne omstilling fra diesel-busser har hidtil udgjort en større investering for de involverede kommuner, men i takt med den teknologiske udvikling er konkurrencen på drivmidler og teknologi øget. Dertil kommer, at el-busser med de nuværende elafgifter er billigere i drift end diesel-busser. De syv kommuner står således til at spare godt 20 mio. kr. årligt, når de nye el-buskontrakter på linje 1A, 164 og 10 træder i kraft i december 2021 og sommeren 2022. 
 


Fakta om el-busser på Linje 1A:  • Linje 1A kører i København, Frederiksberg, Gentofte og Hvidovre kommuner

  • Linje 1A er udbudt med i alt 115.265 køreplantimer pr. år og skal drives med i alt 30 el-busser fra 26. juni 2022

  • Med el-busdrift på linjen sparer kommunerne 3.230 ton CO2 om åretFakta om linje el-busser på linje 164:  • Linje 164 kører i København, Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Herlev kommuner

  • Linje 164 er udbudt med i alt 38.900 køreplantimer og skal drives med 10 el-busser fra 12. december 2021

  • Med el-busdrift på linjen sparer kommunerne 853 ton CO2 om åretFakta om linje el-busser på linje 10:  • Linje 10 kører i København Kommune

  • Linje 10 er udbud med 44.760 køreplantimer om året og skal drives med 13 el-busser fra 12. december 2021

  • Med el-busdrift på linjen sparer Københavns Kommune 768 tons CO2 om åretMovia modtager støtte fra EU's ELENA facilitet (under Horizon 2020-programmet) til at forberede omstilling af busser og havnebusser til el-drift.


 


Energi og miljø