KTF Transmision
EMNER MED ENERGI OG MILJØ 27. OKT 2021 KL. 11:27

Norgesfærger kan få energi fra land i København

Et nyt landstrømsanlæg blev tirsdag indviet ved DFDS-terminalen i København af blandt andre Københavns overborgmester Lars Weiss (S). Når DFDS kobler sine skibe til energiforsyningen på land, når de ligger i havn, kan rederiet reducere CO2-udledning og partikeludslip og dermed bidrage til renere luft til gavn for miljøet og særligt beboerne i de nærliggende boligområder


I Odder kører bybusserne på el
EMNER MED ENERGI OG MILJØ 23. OKT 2021 KL. 13:34

I Odder kører bybusserne på el

Byen Odder byder mandag officielt velkommen til byens nye elektriske bybusser ved et festligt arrangement ved Odder Station. De i alt ni nye el-busser er leveret af MAN, opereres af Vikingbus og kører for Midttrafik og Odder Kommune


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 21. OKT 2021 KL. 10:51

Vejle har fået sin første el-taxi

Taxivognmand Qasem Hassan Odis i Vejle tilbyder taxi-kunder i byen et grønt taxi-alternativ i form af en ny batteri-elektrisk Hyundai Kona


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 13. OKT 2021 KL. 14:00

Skolebusser i Midtjylland skal køre på biodiesel

Fra 1. januar 2022 vil skolebusserne i Silkeborg Kommune kun udlede en tiendedel af den CO2, som dieselbusserne udleder i dag. Den mere klimavenlige busdrift, der bygger på brug af biodiesel i stedet for fossil diesel, er et led i Silkeborg Kommunes


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 4. OKT 2021 KL. 15:22

Ny pulje til grøn omstilling af færger

Mandag 1. november træder Bekendtgørelse om pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger i kraft. Med bekendtgørelsen får danske indenrigsfærgeruter mulighed for at søge om tilskud til grøn omstilling af deres færger


Hernings 14 nye el-busser matchede dieselbusser på pris
EMNER MED ENERGI OG MILJØ 27. SEP 2021 KL. 10:31

Hernings 14 nye el-busser matchede dieselbusser på pris

Søndag morgen satte Tide Bus 14 nye el-busser i drift i Herning. Klokken 13 blev de officielt indviet med sang og musik - og taler - på forpladsen ved Herning Station, der er centrum for både busser og tog. Transportminister Benny Engelbrecht (S) klippede en grøn snor for busserne, mens Hernings borgmester Dorte West (V) klippede én for passagerne. De 14 nye el-busser markerer sig ved at matche tilsvarende dieselbusser på prisen i det udbud, som Tide Bus vandt bybuskørslen i Herning med


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 20. SEP 2021 KL. 15:11

Transportministeren opfordrer alle kommuner opfordres til at tilslutte sig aftale om grøn kollektiv trafik

På et år har transportminister Benny Engelbrecht (S) indgået klimasamarbejdsaftaler med en betydelig andel af landets kommuner og alle fem regioner, som sikrer en grøn omstilling af to trediedele af den samlede kollektive bustrafik. Transportministeren opfordrer nu resten af kommunerne til at tilslutte sig klimasamarbejdsaftaler


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 20. SEP 2021 KL. 11:54

Herning får 14 el-busser

Søndag 26. september markerer Herning Kommune, at byen fremover vil køre med el-busser i stedet for dieselbusser. Dermed bliver driften udslipsfri og betydeligt mindre støjende. Dertil kommer, at de nye kinesiske Yutong-busser, som busoperatøren Tide Bus skal køre med, er mere komfortable - og ikke mindst for handicappede, der får en lettere adgang til busserne med elektroniske ramper og automatisk fastspænding


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 9. SEP 2021 KL. 13:00

Sjællandske veje skal lægge asfalt til yderligere 34 el-busser

Movia og 11 kommuner på Sjælland har med et nyt udbud valgt at sende yderligere 34 nye el-busser på vejene fra slutningen af næste år. Hermed vil knap en fjerdedel af Movia's busflåde fra udgangen af 2022 være el-busser


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 26. AUG 2021 KL. 13:34

31 busser i Vejle kommune skal køre elektrisk

Sydtrafik har indgået kontrakter med Tide Bus Danmark og Vejle Turisttrafik om busdriften i Vejle kommune. Kontrakterne betyder, at der fra oktober næste år vil komme 31 el-busser på gader og veje i Vejle kommune. De nye kontrakter, der vil gøre den kollektive trafik i Vejle kommune mindre CO2-belastende, giver også en billigere drift - og flere bybusser i Vejle


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 20. AUG 2021 KL. 10:41

Erhvervsliv kan få hjælp til at køre fossilfrit

Erhvervslivet i Danmarks næststørste by skal bidrage til, at Aarhus Kommune når i mål med sin ambition om at være CO2-neutral i 2030. Derfor kan taxiselskaber, håndværkere, logistikfirmaer og andre erhvervsdrivende nu søge tilskud som incitament til omstillingen til kørsel med brint som energibærer


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 14. JUL 2021 KL. 08:00

El-busser udgør en trediedel

I løbet af årets første seks måneder er der blevet nyregistreret 87 batteri-elektriske busser over 7.000 kg. Dermed er godt en trediedel af de 224 nyregistrerede busser i Danmark batterielektriske


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 25. JUN 2021 KL. 15:00

Status-notat: Det går den rigtig vej ved luftkvaliteten

Luftens indhold af luftforurenende stoffer er generelt faldende, viser nyt notat om luftkvaliteten i 2020. Den bedre luftkvalitet kan blandt andet forklares med et generelt fald i udledningerne - særligt fra trafikken


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 23. JUN 2021 KL. 23:00

Ni buslinjer i Slagelse bliver elektriske

Fra søndag 27. juni er det slut med støj og udledninger fra de fleste busser i Slagelse Kommune. Nye, miljøvenlige elbusser ruller i stedet ud på vejene.


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 16. JUN 2021 KL. 22:22

Buslinjer i Guldborgsund og på Lolland går i grønt

Fra søndag 27. juni er det slut med støj og udledninger fra en række buslinjer i Lolland og Guldborgsund Kommuner. Nye, miljøvenlige elbusser ruller i stedet ud på vejene. De to kommuner og Movia fejrer de nye elbusser søndag 20. juni.


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 25. MAJ 2021 KL. 16:00

Herning Kommune kører mod mere bæredygtig transport

Herning Kommune er langt fremme med at sætte ind på en række områder, der skal gøre den kollektive trafik og den kommunale kørsel i øvrigt mere bæredygtig. Fra i år kører renovationsbiler og bybusser på el fra i år, og planen er ved at blive lagt for, hvordan resten af den kommunale bilpark kan køre mere bæredygtigt. Derfor har det været naturligt for politikerne i Herning Kommune at indgå en klimasamarbejdsaftale med S-Regeringen


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 11. MAJ 2021 KL. 14:05

Stort lade-hub skal bidrage til at udfase diesel-taxier i København

Energiselskabet E.ON og taxiselskabet Dantaxi åbner onsdag eftermiddag 11. maj det hidtil største taxi-ladehub i Norden. I Danhub - Powered by E.ON kan op til 400 taxier oplade i døgnet, og det dækker en stor del af hovedstadens nuværende behov. Ladehubben vil bidrage til, at det bliver lettere at komme ud at køre med el-taxier. Dermed er de nye lademuligheder et stort skridt i retning af en udfasning af Københavns cirka 1.700 diesel-taxier allerede i 2025


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 6. MAJ 2021 KL. 04:00

KTF Transmission: Kollektiv trafik er kun en lille brik i CO2-regnskabet

Et flertal af kommuner har opstillet klimaplaner i projekt udført af CONCITO, Realdania, de fem regioner og Kommunernes Landsforening. Transport fylder meget i CO2-regnskabet, men kollektiv trafik er kun en lille del, som alligevel har fået stor bevågenhed. Det fremgår af Kollektiv Trafik Forums webinar den 29. april om kommunernes klimaplaner.


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 4. MAJ 2021 KL. 16:02

Batteritog er på vej til Region Sjælland

Halvdelen af dieseltogene på Region Sjællands lokalbaner er på vej til at blive udskiftet med nye batteritog. Regionsrådet i Region Sjælland har besluttet, at anskaffe 14 nye batteritog, og Lokaltog kan dermed gå i gang med at finde en leverandør


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 4. MAJ 2021 KL. 10:47

Politisk aftale afsætter 200 millioner kroner til mindre miljøbelastende færger

En ny politisk aftale mellem S-Regeringen, Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet, der rummer en pulje på 200 millioner kroner, gør det muligt for danske færger at komme et skridt nærmere en CO2-neutral færgedrift. De 200 millioner kroner er øremærket til omstilling af den kommunale færgedrift i Danmark, så den bliver klimavenlige og samtidig kan eliminere eller reducere deres lokale luftforurening betydeligt


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 29. APR 2021 KL. 08:00

Danmark er nærmere klimamålet end hidtil antaget

Vejen mod 70 procents reduktion af CO2-udledningen i 2030 er blevet kortere - også kortere end hidtil antaget. Politiske aftaler om CO2-reduktion har bidraget til klimaindsatsen, og siden fremskrivningen sidste år er der leveret på 40 procent af Danmarks udfordringer på vejen mod 70 procent-målet


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 29. APR 2021 KL. 04:00

Trafikstyrelsen: Sådan er det gået med tilskudspuljerne til kollektiv trafik

I Trafikstyrelsens årsrapport 2020 kan du læse om Trafikstyrelsens tilskudspuljer til forbedringer af kollektiv trafik og grøn transport.


Nye ledbusser bidrager til grøn omstilling
EMNER MED ENERGI OG MILJØ 28. APR 2021 KL. 11:25

Nye ledbusser bidrager til grøn omstilling

Mindre støj og ingen udledning af CO2 er åbenbare gevinster ved de 29 el-ledbusser, der i løbet af foråret kører ud på gader og vej i Aarhus, som i august 2018 indsatte fire elbusser på linje 13, som kunderne er glade for. Forventningen er, at de i alt 33 elbusser vil betyde en årlig CO2-besparelse på cirka 2.500 ton. I løbet af de kommende år vil alle bybusser i Aarhus blive udskiftet med el-busser


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 23. APR 2021 KL. 08:00

KTF Transmission: Klimasamarbejdsaftaler sætter fart på grøn omstiling af kollektiv bustrafik

Aftaler mellem transportministeriet og 24 kommuner og 5 regioner gør 64 procent af den kollektiv bustrafik CO2 neutrale inden for de kommende få år, og flere aftaler er på vej. Det fremgik af et webinar den 19. april 2021.


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 21. APR 2021 KL. 13:28

Langelands busser vil køre på biodiesel fra august

Fra august vil lokalbusserne på Langeland have biodiesel i deres brændstoftanke i stedet for almindelig dieselolie. Det har politikerne i Langelands Kommune besluttet. Dermed vil CO2-udslippet fra busserne blive skåret ned med op til 90 procent sammenlignet med almindelige dieselolie, som sædvanligvis indeholder 7 procent biodiesel


El-busser fra Kina er kørt ud i Odenses gader
EMNER MED ENERGI OG MILJØ 19. APR 2021 KL. 21:21

El-busser fra Kina er kørt ud i Odenses gader

Mandag kørte busoperatøren Keolis ud på bybusruterne i Odense med de første 10 af i alt 20 nye elbusser, som fremover skal køre i byen. De første busser vil køre på rute 61-62 og 29. Begivenheden blev markeret med en officiel indvielse, hvor rådmand Christoffer Lilleholt (V) klippede den røde snor i en af de nye elbusser, som derefter kørte ud i byen


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 15. APR 2021 KL. 09:00

Leverandør af nye el-tog til Danmark skal levere brint-elektriske tog til franske regioner

De franske regioner - Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est og Occitanie - vil i løbet af de kommende år få 12 brint-elektriske tog på skinnerne. Togene, som skal leveres af den franske togproducent Alstom, der også skal levere 100 elektriske togsæt til danske DSB, er såkalte dual-mode-tog, som enten kan køre på strøm fra køreledninger eller fra togenes indbyggede brændselscelleanlæg, der kan omforme energi lagret i brint til elektrisk energi der kan bruges til i togenes el-motorer


Odder Kommune har valgt el-busser
EMNER MED ENERGI OG MILJØ 30. MAR 2021 KL. 18:00

Odder Kommune har valgt el-busser

Efter planen vil ni el-busser overtage lokal- og bybuskørslen i Odder kommune i løbet af 2021. Det ligger fast efter, at Midttrafik har gennemført et udbud, der imødekommer Odder Kommunes ønske om grøn omstilling inden for en overkommelig økonomi. Selskabet Lokalbus A/S, der har hovedsæde i Køge, har vundet kontrakten, der træder i kraft 17. oktober i år. Forventningen er, at de elektriske busser, der skal leveres af tyske MAN Truck & Bus, vil være i drift senest ved udgangen af året. De skal lige bygges, leveres og klargøres


EMNER MED ENERGI OG MILJØ 26. MAR 2021 KL. 15:00

Trafikselskab inviterer til dialogmøde om fælles udbud af buskørsel

FynBus gennemfører et fælles fynsk udbud af buskørsel med kontraktstart august 2024. I den forbindelse planlægges omstillingen til grønne drivmidler. I arbejdet med det fælles udbud har FynBus inviteret interessenter til dialogmøde


Hent flere emner med energi og miljø