KTF Transmision
NYHEDER 2. MAR 2024 KL. 15:00

Midtjyske anbefalinger til bedre mobilitet: Abonnementsbillet, grøn pendling og et hårdt skub til vanerne

Af: kollektivtrafik


Regionsrådet i Region Midtjylland sætter gang i tiltag på baggrund af nye anbefalinger fra regionalpolitisk forum om mobilitet, der er sammensat af trafikselskaber, passagerer, pendlere, virksomheder, politikere, unge med flere


Vi skal finde nye måder at flytte os fra A til B, og flere skal stige på den kollektive trafik og anvende kollektive mobilitetsformer. Det har et bredt partnerskab af aktører på mobilitetsområdet givet hinanden håndslag på i regionalpolitisk forum om mobilitet.Regionsrådet i Region Midtjylland har set på forummets anbefalinger - og vedtaget, at Region Midtjylland skal påtage sig en aktiv rolle i arbejdet med at føre dem ud i livet i samarbejde med regionalpolitisk forum.


I forummet har et bredt partnerskab arbejdet med nye veje til en grønnere og mere effektiv mobilitet samt en kollektiv transport, der i højere grad lever op til de behov og forventninger borgerne i regionen har.


- I regionen har vi gennem flere år været nødt til at justere på antallet af busruter og -afgange i den kollektive trafik på grund af for få passagerer. Samtidig oplever vi udfordringer med trængsel på vejene. Det er et vildt problem, som vi ikke kan løse alene. For vi ved også, at muligheden for at kunne flytte sig rundt i samfundet er afgørende for både uddannelse, arbejde og fritid. Med det regionalpolitiske forum har vi taget udgangspunkt i bredt samarbejde om udfordringerne, og det er der kommet nogle gode idéer ud af, som jeg sammen med regionsrådet ser frem til at arbejde videre med, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).


Er gratis kollektiv transport til unge en mulighed
Det regionalpolitiske forum om mobilitet anbefaler blandt andet at se på muligheder og barrierer for gratis kollektiv transport til unge, forenkling af billetsystemet med indførelse af en abonnementsbillet og muligheden for en fælles kampagne for mere bæredygtige transportvaner.


Dertil kommer samarbejde med virksomheder om grønne pendlerplaner og samarbejde om at gøre trafik-knudepunkter i landdistrikterne til aktive mødesteder.


Anbefalingerne tager udgangspunkt i Midtjylland og er samlet i et katalog, som deltagerne i det regionalpolitiske forum arbejder videre på baggrund af. Regionsrådet besluttede også at sende kataloget til det ekspertudvalg for kollektiv trafik, SVM-Rgeringen har nedsat.


- Vi har været samlet både blaffere, transportfirmaer, kommuner, virksomheder, lokalråd, trafikselskaber og mange flere, og det har givet nye perspektiver. Det har også skabt en fælles tro på, at det faktisk kan lade sig gøre at nytænke tingene, siger Torben Nørregaard (V), der er regionsrådsmedlem i Region Midtjylland og formand for det regionalpolitiske forum om mobilitet.


- Nogle af anbefalingerne kan vi sætte gang i med det samme, mens andre kræver noget mere forberedelse og måske også lovændringer. Fra regionens side er vi klar til at gå i gang med arbejdet sammen med deltagerne i regionalpolitisk forum, men vi mener også, at anbefalingerne kan inspirere bredt, for det er ikke kun i Midtjylland, at mobiliteten er under pres, siger han videre.


Samarbejdet fortsætter
Anbefalingerne har det til fælles, at de kræver samarbejde at føre ud i livet. Derfor besluttede regionsrådet, at Region Midtjylland kan finansiere tiltag på baggrund af anbefalingerne fra eksempelvis puljen på 10 millioner kroner til fremme af bæredygtig mobilitet. Konkrete tiltag skal i så fald behandles politisk. For en række af anbefalingerne forventes det, at der i løbet af 2024 sættes forsøg i gang i mindre skala.


Med lanceringen af anbefalinger er det regionalpolitiske forum om mobilitet afsluttet, men samarbejdet med at udvikle fremtidens mobilitet er ifølge politikerne i Region Midtjylland kun lige begyndt.


- Noget af det, jeg tager med fra forummet, er, at der er brug for en hel pallette af løsninger, som hænger sammen, hvis vi skal fremtidssikre en god mobilitet. Det kan kun lade sig gøre, hvis vi arbejder sammen om det, og det er der skabt grundlag for med de anbefalinger, der er kommet ud af det. På kort sigt glæder jeg mig især til at følge arbejdet med idéen om trafikknudepunkter som mødesteder, fordi det kan være med til at bane vej for realisering af nogle af de andre mobilitetstiltag, der er nødvendige, siger Lasse Repsholt, sektorchef i brancheforeningen Dansk Persontransport.Fakta - Sådan arbejder regionen med anbefalingerne:
Den kollektive transport er presset af for få passagerer, vejene af for mange biler og klimaet - og persontransporten står for en femtedel af den samlede danske CO2-udledning. Samtidig er muligheden for at kunne bevæge sig afgørende for både uddannelse, arbejde og fritid.Regionalpolitisk forum for mobilitet har lanceret fem anbefalinger.


Abonnementsbillet
Regionalpolitisk forum anbefaler, at der udvikles en abonnementsbillet med fri adgang til kollektiv mobilitet i en afgrænset geografi. Region Midtjylland tager initiativ til at udvikle og opstarte et forsøg i 2025, hvor 20-30 personer afprøver en abonnementsbillet.


Fra busskur til mødested
Regionalpolitisk forum anbefaler at forvandle busskure og stoppesteder til aktive mødesteder for borgerne i landdistrikter og mindre byer. På mødestederne mødes forskellige transportformer, og de bliver samlingssted for lokale målgrupper. Region Midtjylland tager initiativ til, i samarbejde med relevante deltagere i regionalpolitisk forum, at udvikle mødesteder og knudepunkter med adgang til mobilitet.


Gratis kollektiv transport
Regionalpolitisk forum anbefaler at arbejde for gratis transport til unge under 25 år, uanset om transportformålet er uddannelse, læreplads, arbejde eller fritids- og kulturaktiviteter. Deltagere i regionalpolitisk forum initierer i 2025 en prøvehandling i en midtjysk kommune med test af gratis transport til unge under 25 år. Region Midtjylland deltager i prøvehandlingen.


Virksomheders grønne pendlerplaner
Regionalpolitisk forum anbefaler at rådgive virksomheder om bæredygtig pendling. Rådgivningen tager udgangspunkt i en række gode råd til grøn pendling, som er udviklet af deltagere i regionalpolitisk forum. Region Midtjylland realiserer anbefalingen i samarbejde med Dansk Industri og med rådgivning og sparring fra FDM.


Skub til mobilitetsvaner
Regionalpolitisk forum anbefaler at udvikle kommunikation og fælles kampagnemateriale, som skal inspirere ansatte i midtjyske virksomheder til pendle mere bæredygtigt til arbejde. Region Midtjylland tager sammen med deltagere fra regionalpolitisk forum initiativ til en prøvehandling med kampagne i Skejbyområdet i Aarhus og omkring Midtjyske Jernbaner i Vestjylland.Fakta - Vilde problemer og fælles løsninger i Midtjylland:  • Anbefalingerne er den foreløbige kulmination på arbejdet i regionalpolitisk forum om mobilitet, hvor Region Midtjylland har inviteret en række kommuner, trafikselskaber videninstitutioner, organisationer, virksomheder samt repræsentanter for passagerer og pendlerere og unge fra regionens ungedemokratiprojektet, Samfundsformerne, til samarbejde

  • Det regionalpolitiske forum om mobilitet er et af i alt otte regionalpolitiske fora, der i partnerskab samarbejder om anbefalinger til konkrete løsninger og handlinger på otte vilde problemer

  • Et vildt problem er et problem, der både er svært at afgrænse præcist og at løse samt sjældent kun har én ejer. Det er komplekse problemer, der kræver dialog og helhedsorienterede tilgange i partnerskaber, fordi de potentielle løsninger ofte griber ind i hinanden og risikerer at have modsatrettede effekterUd over mobilitet er der følgende regionalpolitiske fora:  • Hvordan hjælper vi unge, der står udenfor?

  • Hvordan forhindrer vi, at blomsterne forsvinder?

  • Hvor finder vi arbejdskraften?

  • Hvordan mindsker vi forbruget?

  • Hvordan får vi arealer nok til den grønne omstilling?

  • Hvordan understøtter vi det gode liv på landet?

  • Hvad gør vi, når vandet kommer?


Når alle otte regionalpolitiske fora har afleveret deres anbefalinger i løbet af 2024/2025, bliver de indarbejdet i den kommende regionale udviklingsstrategi.
Interesserede kan læse mere om de regionalpolitiske fora i Region Midtjylland her:


Interesserede kan læse mere om ny udviklingsstrategi om mobilitet i Region Midtjylland her:


Interesserede kan læse anbefalingerne om mobilitet her:


 


 


 


Mobilitet