KTF Transmision
NYHEDER 28. MAJ 2021 KL. 13:00

Rapport fra Danmarks Statistik: Adgangen til offentlig transport er både kort og lang

Af: kollektivtrafik


Danmarks Statistik har set på spørgsmålet: Har adgang til offentlig transport betydning for om man har bil? - og skrevet en rapport om svarene på spørgsmålet. Af rapporten fremgår det blandt andet, at tæt på 1 million mennesker i Danmark, der ikke har adgang til offentlig transport med faste stoppesteder eller stationer inden for 500 meter fra deres bopæl


I de større byer har den offentlige transport typisk et højt serviceniveau. Der er et tæt netværk af busser, tog, metro eller letbane. På landet er billedet imidlertid anderledes, og det kan øge behovet for en eller flere biler.


Som led i arbejdet med FN’s verdensmål er adgangen til offentlig transport fra alle bopælsadresser blevet beregnet. I den analyse, som Danmarks Statistik har gennemført, er disse data koblet med data om bilrådighed for at undersøge betydningen af offentlig transport for bilrådigheden. Analysen ser på, hvordan forskellige serviceniveauer af offentlig transport hænger sammen med andelen af familier, der råder over en bil.


Analysens hovedkonklusioner:  • Der er ca. 360.000 mennesker i Danmark over 18 år, som har adgang til et meget højt serviceniveau af offentlig transport - det vi sige minimum 10 afgange i timen samt mulighed for at bruge mere end én type offentlig transport inden for 500 meter

  • Der er lige under 1 million mennesker over 18 år, som har adgang til 4-9 afgange i timen

  • Der er tæt på 1 million mennesker, der ikke har adgang til offentlig transport med faste stoppesteder eller stationer inden for 500 meter fra deres bopæl

  • 77 procent af alle personer over 18 år i Hovedstadsområdet har adgang til et højt eller meget højt serviceniveau af offentlig transport. I landområder og byer med under 200 indbyggere har under 1 procent af personerne over 18 år adgang til et højt eller meget højt serviceniveau - og 67 procent har ikke adgang til faste stoppesteder eller stationer inden for 500 meter

  • Over 80 procent af familierne i områder med det laveste serviceniveau af offentlig transport råder over én eller flere biler. I områder, hvor serviceniveauet er meget højt, råder 39 procent af familierne over én eller flere biler

  • Andelen af familier med bilrådighed stiger især, når der rykkes fra et højt serviceniveau til et middel serviceniveau - det vil sige, når serviceniveauet falder fra minimum 10 afgange i timen til 4-9 afgange i timen

  • Familier i områder med høje serviceniveauer af offentlig transport har en mindre sandsynlighed for bilrådighed end familier i områder med middel eller lavere serviceniveauer. Det er også tilfældet, når der tages højde for en række alternative forklaringsfaktorer som bystørrelse, pendling, alder, børn og indkomst, men forskellen mellem andelene reduceres markantInteresserede kan hente rapporten "Har adgang til offentlig transport betydning for om man har bil?" her:
Mobilitet