KTF Transmision
NYHEDER 8. APR 2024 KL. 08:00

Beretning – Kollektiv Trafik Forum 2024

Af: Lasse Repsholt


2023 blev et år hvor passagererne vendte tilbage til den kollektive trafik. Hvor mange kommuner og regioner viste vilje og evne til at prioritere og opretholde den kollektive trafik, men ikke uden at der er sket mange reduktioner af serviceniveauet visse steder. KTF har haft fokus på fagligheden, vidensdeling, udveksling af erfaringer og netværk for både at styrke og forbedre de nuværende løsninger og for at skabe nye.


Beretning – Kollektiv Trafik Forum 2024


 


I foreningen har vi – godt og vel – lagt 2023 bag os og har taget hul på 2024 med nye aktiviteter.


 


Da vi var samlede for et år siden - til Årsmødet den 28. april 2023 - var det på bagkant af, at SVM-regeringen i sit grundlag havde fastlagt ambitioner om at gøre den kollektive trafik mere attraktiv, understøtte busdækningen og understøtte at flere unge skulle bruge kollektiv trafik til uddannelse. Præcist en uge senere – primo maj 2023 – blev et Ekspertudvalg nedsat og et kommissorium formuleret.


 


Vi havde håbet at kunne slutte ringen ved, at Ekspertudvalget på vores konference i dag – Fremtidens Kollektive Mobilitet….Nu - kunne fortælle om resultaterne af deres arbejde med den første fase, hvor der er sket en kortlægning af borgernes transportbehov og udvikling af katalog over nye kollektive mobilitetstilbud til forskellige geografier. Det var der ikke mulighed for, men af dagens program kan man se, at sektoren har stor iderigdom og et stærkt fagligt fokus på både at styrke de eksisterende løsninger og foreslå nye for at forbedre den kollektive mobilitet for danskerne.


 


Det faglige fællesskab og fokus har også i 2023 været omdrejningspunktet for Kollektiv Trafik Forum.


 


Faglige arrangementer i 2023


 


Året 2023 blev året hvor mange trafikselskaberne for alvor kunne se passagererne vende tilbage dog uden, at niveauet fra før coronakrisen er nået. Mange ejere - kommuner og regioner – har vist vilje til at prioritere og opretholde den kollektive trafik for borgerne. Det ændrede dog ikke på, at man har måttet reducere og gennemføre besparelser rigtigt mange steder, og at de kortsigtede udfordringer med økonomi og budgetter kan stå i vejen for vores langsigtede mål for den kollektive trafiks rolle i fremtiden.


 


I dette vadested mener vi, at Kollektiv Trafik Forums rolle er, at medvirke til at vidensdeling, udveksling af erfaringer og gode netværk skal være med til at fremme forbedringer og nye idéer i den kollektive trafik. KTF har i 2023 gennemført en række arrangementer, dels på egen hånd og dels i samarbejde med Transportøkonomisk Forening (TØF)


   • Fredag den 28. april 2023. Inspirationsmøde: Ryst posen. En ny rolle for den kollektive trafik (Oplæg fra Trafikselskaberne i Danmark (Nordjylland Trafikselskab), Region Hovedstaden, Kinto og Mo-ove Group.

  • Tirsdag den 13. juni 2023. Coronaens påvirkning på den kollektive trafik, og nye tiltag for at få passagererne tilbage (Oplæg fra DI Hovedstaden / Atkins, Movia og WSP)

  • Mandag den 2. oktober 2023. Kollektiv Trafik Konferencen 2023

  • Torsdag den 5. oktober 2023. Mobilitet på ByPlanMødet 2023 (Oplæg fra NIRAS, Nordjylland Trafikselskab og Kollektiv Trafik Forum).


 


Både Kollektiv Trafik Forum og TØF er foreninger, der værner om traditionerne og vanerne, så det krævede en dyb indånding både at flytte Kollektiv Trafik Konferencen i oktober til København – hvor den plejer at ligge midt i landet i Korsør, Fredericia eller – som i 2022 – i Odense og reducerede den fra 1½ dag til blot 1 dag. Vi syntes, at det lykkedes meget godt at få et særdeles udbytterigt program ud af dagen med en god kombination af faglig opdatering, inspiration fra udlandet, debatter og ikke mindst netværk.


 


Vi forventer, at også konferencen i oktober 2024 forløber over en dag, samtidig med at vi – som i dag - vil følge op med et dybdegående arrangement i april i kombination med Årsmødet 2025.


 


 


KTF’s nyhedstjeneste www.kollektivtrafik.dk udkommer hver torsdag med 8 til 10 udvalgte nyheder fra den kollektive trafik og om KTF’s medlemmer. Derudover har vi samarbejdet med fagmedierne Teknik & Miljø, Trafik & Veje og www.byplanlab.dk om formidling af de problemstillinger og løsninger, vi ser for os i den kollektive trafik.


 


 


Året der kommer


 


I dag har vi sammen med TØF afholdt den fælles konference ”Fremtidens Kollektive Mobiltet…nu”. Det er en nyskabelse og som nævnt tænkt som et supplement til vores traditionsrige oktober-konference, der i 2023 blev reduceret til én dag. I 2024 fortsætter vi arbejdet med faglige arrangementer og -møder – både fysisk og online – så tøv ikke med at give jer til kende med jeres idéer til hvad vi skal tage op i året, vi har foran os. F.eks. vil vi gerne


 


På vegne af Initiativudvalget


 


 


Lasse Repsholt, DPT, formand


Anette Enemark, Movia


Jan Øhlenschlæger, Aalborg Kommune


Kurt Lauridsen, Lokaltog A/S


Thomas Øster, Nordjyllands Trafikselskab


Tony Bispeskov, DSB


Fra Kollektiv Trafik Forum