KTF Transmision

Debat Tid til nye mål for den kollektive trafik

Kurven peger opad og alle trafikselskaberne rapporterer nu om stigende passagertal. Det er tid til at sætte nye mål.


Beretning – Kollektiv Trafik Forum 2024

2023 blev et år hvor passagererne vendte tilbage til den kollektive trafik. Hvor mange kommuner og regioner viste vilje og evne til at prioritere og opretholde den kollektive trafik, men ikke uden at der er sket mange reduktioner af serviceniveauet visse steder. KTF har haft fokus på fagligheden, vidensdeling, udveksling af erfaringer og netværk for både at styrke og forbedre de nuværende løsninger og for at skabe nye.


Fremtidens Kollektive Mobilitet bliver kørt frem på konference

Kollektiv Trafik Forum og Transportøkonomisk Forening inviterer til en ny konference med fokus på den lokale og regionale kollektive trafik. Konferencen finder sted mandag 8. april på Blixens, der ligger på Karen Blixens Boulevard i Brabrand


Debat Nulemissionszoner: Emissionsfri bilisme eller bæredygtig mobilitet?

Kommunerne skal tage nulemissionszonerne til sig som et værktøj til at skabe bedre byer med bæredygtige og aktiv mobilitet i en mere fremtrædende rolle. Ikke kun som et værktøj til at fremme salget af (el-)biler.


Debat: Prognose før politik?

Ugen har været præget af lutter gode nyheder fra den kollektive trafik. Det bør også (snart) afspejle sig i Regeringens politik, så prognoser ikke udmøntes i en selvopfyldende profeti.


Debat: Geografisk balance og stærk infrastruktur

SVM-regeringen blev dannet bl.a. med en ambition om et Danmark i geografisk balance og en stærk infrastruktur, der binder Danmark og danskernes hverdag sammen. Et Ekspertudvalg for kollektiv mobilitet blev derfor sat i gang med at udvikle et katalog over nye kollektive mobilitetstilbud til forskellige geografier. Ekspertudvalget er i gang og vi venter på anbefalingerne, men debatten skal have mere bredde og perspektiv end hidtil, hvis ambitionerne skal indfris.


Debat: Det perfekte trafikselskab?

Debat: Det perfekte trafikselskab?

Kundetilfredsheden hos Fynbus er stabil og i top, men hvad skal der til for at nå idealet om det perfekte trafikselskab?


Debat: Kørselsafgifter og kollektiv trafik

Omlægning af bilbeskatningen (road pricing eller kørselsafgifter) bliver en vigtig del af den transport-, skatte- og fordelingspolitiske politiske debat den kommende tid. Mens afgiftsmekanismerne og forventningerne til bilisternes adfærd og velfærd har fået stor opmærksomhed fra De Økonomiske Råd (DØRS) og senest Dansk Industri, har betydningen for den kollektive trafik indtil videre fået en stedmoderlig behandling. Dispositionerne og prioriteringen i den kollektive trafik i samspil med kørselsafgifter er ellers fuldstændig afgørende for et samfund i trafikal, geografisk og social balance.


Transportøkonomisk Forening siger farvel og goddag

Sekretariatschef Lars Lundmann stopper i Transportøkonomisk Forening - TØF - ved udgangen af oktober. Med Lars Lundmann ved roret har TØF fået sat sin nye strategi sat i søen med flere arrangementer, og der er kommet styr på foreningens drift og gang i kedlerne


Kollektiv Trafik Konference: Status: Ekspertudvalg er lige begyndt sit arbejde

Regeringens ekspertudvalg om kollektiv mobilitet har kun lige taget hul på arbejdet, så formanden havde ikke nogen konklusioner med til tilhørerne på årets kollektiv trafik konference, som Kollektiv Trafik Forum og Transportøkonomisk Forening bød velkommen til i mandags. Men formanden, Helga Theil Thomsen, lovede dialog, og så var hun ikke bange for at understrege, at det i høj grad handler om at finde alternativer til busdriften uden for de store byer, og at organiseringen af hele sektoren kommer under lup. Et emne som også fik stort fokus i konferencens andre indlæg


Kollektiv Trafik Konference: En trafikplan der ikke lover for meget

Trafikstyrelsens seneste Trafikplan for den Statslige Jernbane fik mange kritiske ord med på vejen, da den i foråret var i høring. Men kritikken vil ikke blive indarbejdet i den endelige plan. For det er slet ikke meningen, at planen skal andet end fremskrive trafikken med den betjening, der allerede er vedtaget, lød det fra en af dem, som har været med til at udarbejde planen, på årets kollektiv trafik konference


Kollektiv Trafik Konference: Rejsekortet er på vej på mobilen - men med flere forskellige apps

Det kendte rejsekort i plastic er på vej til at flytte ind på mobilen. Men i stedet for en app til det hele satser Rejsekort på flere forskellige apps. For nogle vil have enkelhed, mens andre vil have så mange funktioner som muligt


Cyklistforbundet: Der mangler løsninger for cykler ved stationerne

Kollektiv Trafik Konference: Cyklistforbundet: Der mangler løsninger for cykler ved stationerne

Cyklen er togets bedste ven. Sammen tilbyder de to en fuld rejse fra dør til dør, men vi er for dårlige i Danmark til at samtænke de to. Især forholdene på stationerne er mangelfulde, lød det fra cyklistforbundets direktør på TØF’s kollektiv trafik konference. Og så skal det være cool at cykle til toget


Kollektiv Trafik Konference: Nyt netværk af internationale tog er på tegnebrættet

DSB er på vej ind i et samarbejde med de nationale togselskaber i nabolandene om et nyt netværk af direkte internationale tog ud af København, der skal nå alle de nærmeste hovedstæder. Hvis alt går efter planen skulle de første tog rulle afsted mod Amsterdam, Berlin og Prag i 2025. Men de endelige aftaler og løsninger på praktiske problemer er ikke på plads endnu


Kollektiv Trafik Konferencen afholdes 2. oktober 2023

Det foregår på én dag i Tivoli Congress Center i København.


Corona-effekter og nye tiltag for at få passagererne tilbage

TØF og KTF-morgenmøde: Corona-effekter og nye tiltag for at få passagererne tilbage

TØF og Kollektiv Trafik Forum inviterer til inspirationsmøde tirsdag den 13. juni 2023 kl. 9-11 hos Movia - og på Teams


Inspirationsmøde: Offentlige og private rystede den kollektive trafik-pose sammen

Lovgivningen skal reformeres, hvis private og offentlige sammen skal løse mobilitetsudfordringerne i landdistrikterne. Det var et af de gennemgående temaer på Kollektiv Trafik Forums inspirationsmøde, der samlede aktører i branchen til at tænke på tværs. Også temaer som bedre knudepunkter og organiseringen af hele sektoren var tilbagevendende


KTF Årsmøde: Beretningen for 2022

"En forening med fokus på faglighed". Det var overskriften på KTF's beretning den 28. april 2023. Kollektiv Trafik Forum støtter medlemmernes virke gennem udveksling af erfaring og viden. Fremtiden i den kollektive trafik afhænger af beslutninger tager på grundlag af faglighed og viden - ikke gætværk.


Årsmøde og inspirationsmøde i Kollektiv Trafik Forum 2023

Årsmøde og inspirationsmøde i Kollektiv Trafik Forum 2023

Fredag d. 28. april kl. 11.30-16 afholder Kollektiv Trafik Forum årsmøde og efterfølgende inspirationsmøde hos Movia med en række spændende oplæg.


Webinar: BRT (nu også) i købstæderne

Kan BRT løfte den kollektive trafik og skabe udvikling i de større købstæder? Ja, mener Movia og har udviklet et koncept, der løser denne opgave.


Carsten Hyldborg er gået på pension

Carsten Hyldborg er gået på pension

Carsten Hyldborg har sat varige aftryk i den kollektiv trafiksektor gennem fjorten konstruktive år som direktør for FynBus og fire år som formand for Kollektiv Trafik Forum.


Webinar: Hvordan får britiske kommuner bugt med transportens CO2-udledning?

CONCITO inviterer til DK2020-webinar om britiske kommuners arbejde med at nedbringe udledningen fra transporten.


Webinar: Hvordan kan man omstille byen til mindre biltrafik?

Mange taler om, at bilen skal være mindre dominerende i byerne. Men hvorfor er det så svært at gennemføre. Svensk forskning peger på svar og løsninger. Se webinar på fredag.


Gå-hjem-møde: Busser med få passagerer er gode for den kollektive trafik! – inspiration fra Sverige

Her er der et arrangement som nok vil interessere mange af jer. Selvom det lyder paradoksalt, så kan flere afgange med ingen eller få passagerer, skaffe endnu flere brugere


Webinarrække med fokus på kommuner, klima, mobilitet og planlægning

Fire fredage i træk. Fire webinarer. Fire emner. Alle med fokus på kommuner, klima, mobilitet og planlægning.


Debat: Hvor skal den kollektive trafik hen?

Ja. Vi kan godt se scenarie for os, hvor den kollektive trafik udgør rygraden for en fremtidig bæredygtig mobilitet - også som en del af svaret på danskerne bekymringer for sundhed, velfærd og inflation.


Byplanmødet 2022: Synergi mellem mobilitet, (by)liv og inddragelse

Synergi mellem mobilitet, byliv og inddragelse er ét af værktøjerne til bedre og mere bæredygtig mobilitet i Aarhus Kommune. Det var et af budskaberne på Byplanmødet 2022 i Aabenraa tidligere på måneden.


Debat: Den forsømte forsyning

Et bredt flertal i Folketinget står i dag sammen om, at hjælpe danskerne igennem en vinter med forsyningskrise og høje priser. Værre ser det ud for den del af befolkningen, der har brug for forsyning af kollektiv trafik – en forsømt forsyning.


Konference-program har fokus på infrastrukturplans kollektive rammer

Programmet for Kollektiv Trafik Konference 2022, der har fokus på sidste sommers infrastrukturplan, er lagt frem. Konferencen, der finder sted på Hotel Comwell Odense i dagene 3. og 4. oktober, skal efter planen åbnes af transportminister Trine Bramsen (S)


Hent flere emner med fra kollektiv trafik forum