KTF Transmision
NYHEDER 14. NOV 2022 KL. 13:24

Nordisk Råd: Et formelt nordisk transportsamarbejde er et skridt nærmere

Af: kollektivtrafik


Sikkerhedssituationen i verden forstærker kravet om et stærkere og formaliseret nordisk samarbejde om infrastruktur som transport og digitalisering. Det fremgik tydeligt under Nordisk Råds session i Helsingfors i sidste uge


Nordisk Råd har i snart fire år presset på for, at de nordiske lande skal styrke samordningen af store opgaver inden for infrastruktur med et specifikt ministerråd for infrastruktur ved Nordisk Ministerråd.


Nordisk Råd mener, at en bedre koordinering er helt afgørende for, at Norden skal nå målene i statsministrenes vision 2030. Visionen kræver, at politikken mellem de nordiske lande bliver samordnet med henblik på at skabe bæredygtige transportløsninger til søs, på land og i luften. Det drejer sig blandt andet om elektrificering af havne og søfart, elektrificering af luftfart, bæredygtig godstransport samt en nordisk plan for højhastighedstog. 


- Det er en proces, som har været i gang i mange år. Det var et enstemmigt Nordisk Råd, som i 2018 fremhævede vigtigheden af få formaliseret samarbejdet om transport. Nordisk Råd har opbakning fra det samlede erhvervsliv. Desuden har 12 forskellige grænsekomitéer udtalt, at de ønsker et ministerråd for transport. Jeg kommer ikke til at give mig, før det er på plads, siger Stein Erik Lauvås fra Arbeiderpartiet i Norge. Stein Erik Lauvås er medlem af den socialdemokratiske gruppe i Nordisk Råd og er transportordfører i Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden.Positive signaler
Under det norske formandskab i Nordisk Ministerråd i 2022 har der været en positiv udvikling. Norge fastslog i sit formandskabsprogram ønsket om at styrke samarbejdet om transport. Nu stiller den norske transportminister et konkret forslag.


- Der er en god interaktion mellem vores ministerier i Norden, og vi mødes jævnligt. Jeg har også oplevelsen af at have et godt samarbejde med mine nordiske kolleger både formelt og uformelt. Når det gælder spørgsmålet om et ministerråd for transport, er Norge indstillet på at gå et skridt videre og etablere et permanent ministerråd for transport, men der er dog ikke fuld enighed mellem landene om dette. Det skal vi diskutere, når vi mødes i Fredrikstad, siger Jon-Ivar Nygård (Arbeiderpartiet), som er transportminister i den norske regering, der består af Arbeiderpartiet og Centerpartiet.


Finland har en afventende holdning. Den finske transportminister, Timo Harakka fra det finske socialdemokrati, vil ikke afvise et formaliseret samarbejde, men han er i tvivl om, hvad man rent faktisk ønsker at opnå.


- Som jeg ser det, kan vi fortsætte det gode samarbejde, som det fungerer i dag, og vi kan måske på sigt også tænke strategisk i forhold til et formaliseret samarbejde. At vi arbejder uformelt, gør samarbejdet fleksibelt og effektivt, men jeg forholder mig også konstruktivt til spørgsmålet om et officielt samarbejde, siger Timo Harakka.Det land, som har været mest uinteresseret i et formaliseret samarbejde, er Sverige. Og med den nye svenske regering ledet af Moderaterna er det endnu ikke klart, hvad Sveriges holdning er. Den svenske parlamentariker, Åsa Karlsson, fra Den Socialdemokratiske Gruppe, udtrykker tydeligt, at også Sveriges delegation i Nordisk Råd bakker op om kravet om et formaliseret samarbejde.


- Vi ved ikke, hvad den svenske minister mener, men vi ved, at vi i Nordisk Råd er helt enige om, at vi ønsker denne løsning. Vi vil have et ministerråd for infrastruktur. Derfor bliver det interessant at høre den nye svenske ministers holdning til dette spørgsmål, siger Åsa Karlsson.


 


Infrastruktur