KTF Transmision
EMNER MED INFRASTRUKTUR 11. MAJ 2023 KL. 10:40

Høring om Kattegatforbindelse blev til en debat om grundlæggende transportpolitik

Der blev gravet tunneller i øst og grøfter i vest, da modstandere og tilhængere tørnede sammen i en høring om Kattegatforbindelsen på Christiansborg. Initiativet til høringen var taget af de to parter i fællesskab, men derudover var de dårligt enige om, hvad der skulle tales om, eller hvordan. Til gengæld var alle glade for at sidde i samme rum og have debatten


EMNER MED INFRASTRUKTUR 22. MAR 2023 KL. 18:00

Dansk PersonTransport: Det går ud over passagererne, hvis busterminal forsinkes

Dansk PersonTransport mener ikke, det bør være nødvendigt at udskyde brugen af den nye busterminal ved Dybbølsbro til sommeren 2024. DPT opfordrer til at tage busterminalen i brug allerede til sommer - også selv om der mangler et IT-system for terminalen.


EMNER MED INFRASTRUKTUR 22. MAR 2023 KL. 15:55

Københavns Busterminal åbner først i 2024

De første passagerer kan stige i busserne ved Københavns Busterminal i forsommeren 2024 og ikke som hidtil antaget i sommeren 2023. Årsagen er, at systemet til trafikstyring og passagerinformation bliver senere færdigt.


EMNER MED INFRASTRUKTUR 26. JAN 2023 KL. 10:38

Udsigt fra helikopteren: Tag til konferencen ”Fremtidens Transport 2023”

Du kan nå det endnu – tilmeld dig senest den 27. januar – til den brede transportpolitiske konference om infrastruktur, transport og mobilitet. Konferencen afholdes 30. januar 2023 i Ingeniørerenes Hus i København.


EMNER MED INFRASTRUKTUR 23. JAN 2023 KL. 11:04

Evaluering af motorvejsbyggeri i Vestjylland: Vejen er både billigere og bedre end forventet

Vejdirektoratet har evalueret den 18 kilometer lange motorvej mellem Herning og Holstebro, der åbnede i september 2018. Motorvejen, der er en del af Rute 18 og har fået navnet, Holstebromotorvejen, sparer ifølge evalueringen trafikanterne for 1,3 millioner timer om året


Elementer fra BRT kan forbedre bustrafikken – også i købstæder
EMNER MED INFRASTRUKTUR 14. DEC 2022 KL. 10:00

Webinar: Elementer fra BRT kan forbedre bustrafikken – også i købstæder

Movia har gode erfaringer med at introducere BRT-værktøjskassen til de sjællandske købstæders politikere og trafikplanlæggere.


EMNER MED INFRASTRUKTUR 15. NOV 2022 KL. 07:01

Spansk virksomhed skal bygge "grøn" transformerstation på Lolland

Femern A/S har afgjort, hvem der får kontrakten på en stor transformerstation, der skal forsyne den 18 kilometer lange Femern Bælt-tunnelen og jernbanen mellem Danmark og Tyskland samt på Lolland med grøn strøm. Kontrakten, der har en værdi på ca. 300 millioner kroner, blev tildelt den spanske virksomhed Elecnor, der kommer med stor erfaring fra lignende opgaver i Europa


EMNER MED INFRASTRUKTUR 14. NOV 2022 KL. 13:24

Nordisk Råd: Et formelt nordisk transportsamarbejde er et skridt nærmere

Sikkerhedssituationen i verden forstærker kravet om et stærkere og formaliseret nordisk samarbejde om infrastruktur som transport og digitalisering. Det fremgik tydeligt under Nordisk Råds session i Helsingfors i sidste uge


EMNER MED INFRASTRUKTUR 10. NOV 2022 KL. 03:00

Sådan vil Letbanesamarbejdet skabe mere stationsnær byvækst

Letbanesamarbejdet i Aarhusområdet har udarbejdet et dialogoplæg om stationsnær byudvikling. Oplægget peger på de gode erfaringer med udvikling nær letbane- og jernbanestationer og viser retningen for, hvordan indsatsen kan styrkes yderligere i takt med kommende infrastrukturprojekter.


EMNER MED INFRASTRUKTUR 14. OKT 2022 KL. 10:00

Byplanmødet 2022: Synergi mellem mobilitet, (by)liv og inddragelse

Synergi mellem mobilitet, byliv og inddragelse er ét af værktøjerne til bedre og mere bæredygtig mobilitet i Aarhus Kommune. Det var et af budskaberne på Byplanmødet 2022 i Aabenraa tidligere på måneden.


Idéfase for Østlig Ringvej resulterer i nyttige input
EMNER MED INFRASTRUKTUR 13. OKT 2022 KL. 12:41

Infrastruktur i Hovedstaden: Idéfase for Østlig Ringvej resulterer i nyttige input

Den igangværende idéfase forud for miljøkonsekvensvurderingen af Østlig Ringvej har afstedkommet en række forslag og ideer til, hvad de forestående undersøgelser kan inddrage, og der er stadig tid til at komme med flere input. Den endelige linjeføring og konkrete udformning af en Østlig Ringvej er endnu ikke fastlagt, og projektet skal først undersøges grundigt, før der kan træffes en endelig beslutning om projektet. Frem til 31. oktober er der mulighed for at komme med input til den forestående miljøkonsekvensvurdering


EMNER MED INFRASTRUKTUR 13. OKT 2022 KL. 09:59

Øresundsbron bliver mere bæredygtig

Øresundsbron arbejder på at blive verdens mest bæredygtige bro.


EMNER MED INFRASTRUKTUR 6. OKT 2022 KL. 10:30

Jernbanen Aarhus-Langå er klar til hurtigere og klimavenlige tog

Banen mellem Aarhus og Langå er kommet i tiptop stand, efter at Banedanmark har fornyet sporene. Dermed er banen nu hastighedsopgraderet, og samtidig er et vigtigt skridt taget i arbejdet med at gøre strækningen klar til fremtidens grønnere jernbane.


EMNER MED INFRASTRUKTUR 5. OKT 2022 KL. 14:21

TØF og KTF's Kollektiv Trafik Konference: Infrastrukturplanen fik ros for indhold og ris for manglende helhed

Regeringens infrastrukturplan høvler mange af de værste knaster og flaskehalse af i den kollektive trafik, lød det fra trafikforker Otto Anker Nielsen, da han på årets Kollektiv Trafik Konference arrangeret af TØF og Kollektiv Trafik Forum tog temperaturen på planen. Men helt overordnet, så mangler der en helhedsplan for den samlede trafik, sagde han og tog også et blik på behovene i perioden efter planperioden


EMNER MED INFRASTRUKTUR 27. SEP 2022 KL. 15:15

S-banen er godkendt til nyt signalsystem

Trafikstyrelsen har givet Banedanmark grønt lys til at tage det nye digitale signalsystem i brug på de sidste tre linjer til Frederikssund, Høje Taastrup og Køge.


Sporvognsskinneskidtskraberen er blevet opdateret
EMNER MED INFRASTRUKTUR 26. SEP 2022 KL. 13:00

Sporvognsskinneskidtskraberen er blevet opdateret

Det er operatøren Keolis, der står for vedligeholdelsen af Odense Letbane – både infrastrukturen og letbanetogene. Keolis køber det meste af opgaveløsningen hos underleverandørerne Aarsleff Rail og Stadler Service.


EMNER MED INFRASTRUKTUR 2. SEP 2022 KL. 13:26

14 kommuner søgte om støtte fra pulje med 50 millioner kroner

Trafikstyrelsen har fået 15 ansøgninger til en pulje, der skal sikre, at busserne kommer hurtigere frem. Der er samlet ansøgt om tilskud for 79,5 millioner kroner fra puljen, hvor der i 2022 er afsat i alt 50 millioner kroner


EMNER MED INFRASTRUKTUR 31. AUG 2022 KL. 23:00

Jernbanen mellem Brande og Vejle har fået nyt signalsystem

I weekenden fra d. 12.-15. august 2022 lagde Banedanmark sidste hånd på et nyt, digitalt signalsystem mellem Brande og Vejle. Formålet er at give flere tog til tiden og en mere stabil togdrift.


EMNER MED INFRASTRUKTUR 31. AUG 2022 KL. 23:00

Vejdirektoratet: Et europæisk joint venture skal bygge tunnel i København

Vejdirektoratet har tildelt kontrakten om at bygge en 1,4 kilometer lang tunnel under Svanemøllehavnen og Kalkbrænderiløbet, der forbinder de to bydele Østerbro og Nordhavn i København, til et europæisk joint venture


EMNER MED INFRASTRUKTUR 31. AUG 2022 KL. 21:00

Nu lægges de første letbaneskinner i Glostrup

I 2025 vil Hovedstadens Letbane tilbyde passagererne en grøn, hurtig og let rejsemulighed på strækningen mellem Ishøj og Lyngby. Lige nu fylder det omfattende anlægsarbejde godt op i gadebilledet.


EMNER MED INFRASTRUKTUR 30. JUN 2022 KL. 16:00

Fem danske infrastrukturprojekter modtager samlet 4,4 milliarder kroner i EU-støtte

EU’s medlemslande har på et møde tirsdag 21. juni godkendt EU-Kommissionens forslag til tildeling af støttemidler til europæiske infrastrukturprojekter. I den forbindelse får fem danske infrastrukturprojekter et samlet støttebeløb på 4,4 milliarder kroner


O for Odense
EMNER MED INFRASTRUKTUR 16. JUN 2022 KL. 12:00

Nye tider i Odense: O for Odense

Deres udsendte medarbejder tog turen fra Odense Banegård Center til Hjallese Station en mandag middag i juni med Odenses nye højklassede trafikmiddel - Odense Letbane.


EMNER MED INFRASTRUKTUR 16. JUN 2022 KL. 09:51

Forundersøgelsen af en fast Kattegatforbindelse er lagt frem

Resultaterne af forundersøgelsen af både en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat er lagt frem i en rapport


EMNER MED INFRASTRUKTUR 23. MAJ 2022 KL. 12:29

Kattegatkomité får ny formand

Tidligere branchedirektør i DI Transport, Michael Svane, bliver formand for Kattegatkomitéen, hvor han afløser regionsrådsformand Anders Kühnau (S). Anders Kühnau bliver i komitéens formandskab, der desuden udvides med branchedirektør i DI Transport, Karsten Lauritzen. Karsten Lauritzen er tidligere medlem af folketinget for partiet Vestre og tidligere minister


EMNER MED INFRASTRUKTUR 4. MAJ 2022 KL. 12:05

Odense Letbane åbner den 28. maj

Efter mere end ti års forberedelser og syv års anlægsarbejde er Odense Letbane klar til kørsel med passagerer. På åbningsdagen er hele byen inviteret med på en gratis tur.


EMNER MED INFRASTRUKTUR 27. APR 2022 KL. 21:59

Prisen for Østbanens nye skinner er fordoblet

Transportpolitikerne på Christiansborg er klar til at bevilge 415 millioner kroner til nye skinner på Østbanen. Problemet er at prisen er fordoblet siden Infrastrukturforliget blev indgået i 2021.


EMNER MED INFRASTRUKTUR 6. APR 2022 KL. 16:00

Banedanmark banker fundamenter på plads mellem Fredericia og Aarhus

Banedanmark er gået i gang med at etablere betonfundamenter i forbindelse med elektrificeringen af strækningen mellem Fredericia og Aarhus. Det er et vigtigt skridt i den grønne omstilling af jernbanen. Af hensyn til pendlere og togdriften vil arbejdet foregå i nattetimerne.


EMNER MED INFRASTRUKTUR 4. MAR 2022 KL. 15:00

Anlægslov om endnu en Limfjordsforbindelse bliver udskudt

Lovbehandlingen af anlægsloven for en tredie Limfjordsforbindelse ved Aalborg udskydes til næste folketingssamling. Det oplyser Transportministeriet, som samtidig understreger, at udskydelsen af anlægsloven ikke får indflydelse på den aftalte igangsættelse af projektet i 2025


EMNER MED INFRASTRUKTUR 15. FEB 2022 KL. 10:00

Movia udvider test af digitale stoppesteder

Fra 9. februar 2022 udvider Movia sin test af såkaldte intelligente stoppesteder, så endnu flere borgere kan få glæde af direkte information på mobilen om, hvornår busserne kører. I alt 500 stoppesteder, som betjener 22 buslinjer i Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre og Rødovre kommuner, bliver intelligente. Forsøget er en del af Movias digitale udviklingsplan, som skal gøre busturen nemmere for kunderne og sikre, at kommunerne kan give en bedre service til deres borgere.


Hent flere emner med infrastruktur