KTF Transmision
NYHEDER 5. OKT 2023 KL. 17:00

EU-Kommissionen har åbnet en ny ansøgningsrunde til infrastrukturmidler

Af: kollektivtrafik


EU-Kommissionen har afsat lige under syv milliarder euro - cirka 52 milliarder kroner - til støtte af europæiske transportinfrastrukturprojekter. Fristen for den nye ansøgningsrunde under EU’s transportinfrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF) er klokken 17.00 tirsdag 30. januar 2024


Ansøgningsrunden vedrører infrastrukturprojekter, hvis formål er at etablere, opgradere og forbedre den europæiske infrastruktur på det transeuropæiske transportnet (TEN-T).


EU-Kommissionen offentliggjorde tirsdag 26. september den nye ansøgningsrunde under EU’s infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF).


I alt afsættes der 6.990 milioner euro opdelt i to puljer:


3.540 milioner euro fra den generelle pulje (general envelope)
3.450 milioner euro fra samhørighedspuljen (cohesion envelope)


Danske støttemodtagere kan alene søge om støtte til midler fra den generelle pulje, da Danmark ikke er et samhørighedsland.


Ansøgningsrunden giver mulighed for at søge om EU-støtte til transportinfrastrukturprojekter, der understøtter udviklingen, opgraderingen og moderniseringen af TEN-T-hovednettet og det samlede TEN-T-net.


Et komplet overblik over ansøgningsrundens betingelser og prioriteter kan læses her:


Betingelser og tidsplan for behandling af ansøgninger
Alle ansøgninger med dansk involvering skal indgives efter aftale med og underskrift af Transportministeriet inden indsendelse til EU-Kommissionen. Ansøgeren sender selv ansøgningen til EU-Kommissionen elektronisk.


Processen og frister for ansøgningsprocessen:  • 26. september 2023: Ansøgningsrunden offentliggøres

  • 10. oktober 2023: EU-Kommissionen afholder en informationsdag om ansøgningsrunden. Interesserede kan se mere her:
    26. oktober 2023: Projektbeskrivelse sendes til Transportministeriet og Trafikstyrelsen

  • 11. december 2023: Samlet ansøgning inklusiv bilag sendes til Transportministeriet og Trafikstyrelsen

  • 30. januar 2024 klokken 17.00: Elektronisk indsendelse af ansøgning til EU-Kommissionen via EU ansøgningsportalen ’EU Funding and Tenders Portal’Det er obligatorisk at indsende såvel projektbeskrivelse som den samlede ansøgning inklusiv bilag til Transportministeriet og Trafikstyrelsen senest ved de angivne frister.


Projektbeskrivelser og/eller samlede ansøgninger, som er indsendt efter fristens udløb, vil ikke blive behandlet.


Formatet til dokumentation af miljøhensyn, den såkaldte environmental compliance file, skal godkendes af Miljøstyrelsen. Koordinering af processen for indhentning af godkendelse håndteres af Trafikstyrelsen. Alle ansøgere bedes hurtigst muligt kontakte Trafikstyrelsen med henblik på fastsættelse af den videre proces.


Herudover henvises der til Transportministeriets almindelige ansøgningsbetingelser, hvor skabelon til projektbeskrivelse også fremgår. Ansøgningsbetingelser og skabelon kan findes via link nedenfor.


Interesserede kan se mere om EU's Transeuropæiske transportnet (TEN-T) og Connecting Europe Facility (CEF) her:

Infrastruktur