KTF Transmision
NYHEDER 22. JUN 2020 KL. 12:00

Hollandsk milliard-investering i Power-to-X er på vej til Danmark

Af: kollektivtrafik


Holland har besluttet at investere ca. 1 milliard kroner i storskala Power-to-X-anlæg på 100 MW i Danmark. Det er konsekvensen af en aftale mellem den danske klimaminister Dan Jørgensen (S) og den hollandske klimaminister Eric Wiebes (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)), som blev indgået fredag


Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet oplyser, at investeringen fra Holland vil indgå i tilskudspuljen til Power-to-X, som S-Regeringen har foreslået i forbindelse med det første udspil til klimahandlingsplan, som blandt andet har som mål, at hele den danske el-produktion fra 2027 skal komme fra vedvarende energikilder. 

 

S-Regeringen har blandt andet foreslået at etablere to energi-øer samt at satse på udvikling af nye teknologier, der gør det muligt at bruge den bæredygtige strøm i flere dele af samfundet. Den hollandske investering skal bruges til at etablere storskala Power-to-X-anlæg i Danmark, for at udvikle teknologier til at lagre og omdanne strøm til brændstoffer til lastbiler, skibe og fly.

 

Dan Jørgensen betegner aftalen med Hollands som en vitaminindsprøjtning til omstilling til en mere bæredygtig energiproduktion og -forsyning. 

 

- Aftalen giver os i omegnen af 1 milliarder kroner til udviklingen af fremtidens grønne teknologier. Vi skal udnytte de store mængder grøn strøm fra energiøerne til meget mere end vi er vant til. Det kan enten være til lagring eller som brændstof i lastbiler, fragtskibe og fly. Det kommer til at gøre en mærkbar forskel for klimaet, siger Dan Jørgensen.

 

Der etableres en statslige pulje, som skal støtte etableringen af power-to-x anlæg på i alt 100 MW. Det er mere end fem gange så meget kapacitet som det største anlæg, der findes i verden i dag. Holland er langt fremme i forhold til brintproduktion, mens Danmark er langt på vind. Danmark og Holland har allerede et samarbejde på energiområdet, så den nye aftale er ifølge klimaministeren et naturligt næste skridt.

 

- I Danmark har vi et rigtig godt udgangspunkt for udvikling af Power-to-X. Vi har betydelige vindressourcer, et velfungerende energisystem og stærke erhvervskompetencer, siger Dan Jørgensen, der fremhæver, at Holland har meget stor erfaring med brintproduktion. Partnerskabet er dermed ikke kun en unik mulighed for at finansiere nogle af de grønne ambitioner, det vil også styrke det internationale samarbejde og videndeling på området.

 

- Jeg sætter stor pris på, at Danmark går forrest i den grønne omstilling, herunder særligt inden for hydrogen. Den dansk-hollandske aftale er udtryk for vores fælles grønne ambitioner, som vi også fremover vil arbejde sammen om. Jeg vil gerne takke Dan Jørgensen for samarbejdet, siger den hollandske klimaminister Eric Wiebes.

 

Aftalen hjælper samtidig Holland med at opfylde deres EU-mål for vedvarende energi i indeværende år 2020. EU-reglerne giver nemlig mulighed for, at Danmark, der overopfylder sit mål for vedvarende energi, kan hjælpe Holland med at opfylde sit mål. Til gengæld investerer Holland massivt i udviklingen af bæredygtig teknologi i Danmark.

 

Den konkrete udformning af projektet og den tilskudsordning, der skal administrere midlerne fastlægges på et senere tidspunkt, og vil blive drøftet med Holland, ligesom den endelige udmøntning afhænger at forhandlinger med Folketingets partier.

 

Aftalen omfatter også en såkaldt Memorandum of Understanding, der dækker energiområdet generelt og sikrer tættere bilateralt samarbejde inden for eksempelvis fjernvarme, energieffektivisering og havvind.

 

 

Fakta om Power-to-X-projektet:


  • Projektet forventes at få en samlet kapacitet på ca. 100 MW

  • Elektrolyseanlæg til produktion af brint findes i dag globalt kun i demo-størrelser under 20 MW

  • Projektet skal hjælpe med at afdække storskalafordele og reducere produktionsomkostninger for bæredygtig produktion af brint

  • Samarbejdsprojektet om PtX er en opfølgning på regeringens forslag om klimahandlingsplan om energi og industri


 

Om aftalen med Holland:


  • Danmarks EU-mål for vedvarende energi er 30 procnet i 2020. Fremskrivningen viser, at andelen af vedvarende energi i 2020 vil være 41 procent

  • EU-reglerne giver mulighed for statistiske overførsler af VE-andele fra et land, der overopfylder sit mål til et land, der ikke når sit mål

  • EU-Kommissionen opfordrer til statistiske overførsler for at sikre en omkostningseffektiv udbygning af vedvarende energi, der tager hensyn til landenes forskellige geografiske forudsætninger og muligheder

  • Holland slipper ikke for at leve op til EU-målet om vedvarende energi. Ifølge EU-reglerne må landene i årene 2021-2030 ikke falde under deres 2020-mål

  • Holland er er i gang med en offensiv bæredygtig omstilling, hvor den hollandske VE-andele skal stige med mere end 10 procent hvert år. Holland forventer at overopfylde sine 2030 VE-mål. Holland har desuden planlagt en stor udbygning med blandt andet havvind og brint


 

 

Bæredygtighed Energi og miljø Power-2-X