KTF Transmision
NYHEDER 30. MAR 2022 KL. 10:21

Krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler med mere er sendt i høring

Af: kollektivtrafik


Færdselsstyrelsen har sendt udkast til "Bekendtgørelse om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler m.v." i høring


Den nye bekendtgørelse om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler m.v. udarbejdes som følge af forslag til lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport.


Det primære formål med bekendtgørelsen er at udmønte en række af lovforslagets bemyndigelsesbestemmelser.


Derudover foretages der med den nye bekendtgørelse en række justeringer og konsekvensrettelser i de bestemmelser, der i dag indgår i bekendtgørelse nr. 1037 af 28. maj 2021 om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for fossile brændstoffer og alternative drivmidler m.v.


Bekendtgørelsen har endvidere til formål at implementere EV-mærkningsstandarden DS/EN 17186:2019, som følge af dele af artikel 7 i EU-Parlamentets og EU's Ministerråds direktiv 2014/94/EU af 22. oktober 2014 om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer (AFI-direktivet).

Bekendtgørelsens udstedelse afhænger af vedtagelsen af forslag til lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (L112).

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. juli 2022. Høringsfristen er 22. april 2022.


Udkast til "Bekendtgørelse om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for brændstoffer og alternative drivmidler m.v." kan se her: