KTF Transmision
NYHEDER 24. JAN 2022 KL. 15:00

Midttrafik har fået en ny bestyrelse

Af: Redaktionen


De ni bestyrelsesmedlemmer skal stå i spidsen for den kollektive trafik i Region Midtjylland de næste fire år sammen med Midttrafiks ejere - Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen.


Midttrafiks repræsentantskab har på et konstituerende møde den 21. januar 2022 valgt en ny bestyrelse for Midttrafik. Trafikselskabet er ejet af Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen og bliver ledet af en politisk bestyrelse på ni medlemmer. Bestyrelsen sidder i en fire-årig periode og skifter pladser som følge af kommunalvalget i november 2021.Regionsrådet udpeger to af medlemmerne og kommunalbestyrelserne fra de 18 kommuner i regionen udpeger de sidste syv. Efter at pladserne i byråd og regionsråd er fordelt efter kommunalvalget, bliver der udpeget nye medlemmer til Midttrafiks repræsentantskab.
Repræsentantskabet holdt konstituerende møde 21. januar 2022, hvor de nye medlemmer til bestyrelsen blev endeligt valgt.Midttrafiks bestyrelse 2022-2025 • Steen Vindum (formand)

 • Anders Bøge

 • Arne Lægaard

 • Simon Vanggaard

 • Benny Hammer

 • Christian Engelbrecht-Pedersen

 • Claus Leick

 • Morten Flæng

 • Hüseyin AracBestyrelsesformand Steen Vindum glæder sig til at samarbejde med Midttrafiks nye bestyrelse om at udvikle den kollektive trafik i Midtjylland:- Kollektiv trafik blev hårdt ramt af COVID-19. Foran os ligger et hårdt arbejde med at vinde de sidste kunder tilbage til bus, tog og letbane og ikke mindst tiltrække nye. Vi skal udnytte, at den voksende klimaudfordring og den stigende trængsel taler til vores fordel fremfor privatbilisme ved at udvikle produkter, der er tilpasset kundernes behov og efterspørgsel. Samtidig skal vi som bestyrelse sikre, at borgerne i Midtjylland får den bedst mulige kollektive trafik inden for de økonomiske rammer, som ejerne giver os.


Bestyrelsens første opgave var at udpege formand og næstformand for Midtjyske Jernbaner samt Midttrafiks repræsentant i Letbanerådet.Midtjyske Jernbaner: • Formand Arne Lægaard

 • Næstformand Morten Flæng


Letbanerådet: • Midttrafiks repræsentant Claus Leick


Navne Trafikselskaber