KTF Transmision
NYHEDER 23. JAN 2022 KL. 22:00

Femern A/S og Transportministeriet får kritik fra statsrevisorerne

Af: Redaktionen


De danske myndigheder tog ikke tilstrækkelig hensyn til mulige forsinkelser i den tyske planlægnings- og godkendelsesproces.


Den 17. januar 2022 behandlede Statsrevisorerne ”Beretning nr. 10/2021 om projekteringsfasen for Femern Bælt-forbindelsen” fra Rigsrevisionen
Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:Danmark og Tyskland underskrev i september 2008 en statstraktat om en fast forbindelse over Femern Bælt. Danmark forpligtede sig til at projektere, finansiere og etablere forbindelsen og stå for den fremtidige drift og vedligeholdelse. Målet var dengang, at forbindelsen skulle åbne for trafik i 2018. Budgettet for kyst til kyst-forbindelsen er ca. 53 mia. kr. (2015-priser).Projekteringsfasen har haft et længere forløb end forventet, og samlet set er der gået 11½ år, fra projekteringsloven blev vedtaget i marts 2009, til anlægsarbejderne kunne igangsættes fuldt ud i november 2020. Forsinkelsen skyldes især, at den tyske myndighedsgodkendelse til at etablere Femern Bælt-forbindelsen har været forsinket, så anlægsarbejderne i Tyskland først kunne gå i gang ca. 8 år efter det planlagte tidspunkt. På nuværende tidspunkt er byggeriet sat i gang på begge sider af Femern Bælt, og det er Femern A/S’ forventning, at forbindelsen kan åbne for trafik i 2029.Statsrevisorerne finder, at Transportministeriets og Femern A/S’ styring af projekteringsfasen for Femern Bælt-forbindelsen ikke i tilstrækkelig grad har taget højde for risici for forsinkelser i den tyske myndighedsproces og for økonomiske risici.Statsrevisorerne finder det ikke helt tilfredsstillende, at Transportministeriet og Femern A/S har taget unødige økonomiske risici i forhold til tunnelentrepriserne for Femern Bælt-forbin-delsen, da man i 2010 indstillede, at udbudsprocessen skulle foregå parallelt med myndighedsprocessen – trods viden om risici for forsinkelser.Statsrevisorerne finder det ligeledes ikke helt tilfredsstillende, at Transportministeriet i 2009 fremsatte projekteringsloven til Folketingets vedtagelse uden at have afsat tilstrækkelig tid til den tyske myndighedsgodkendelse – på trods af at ministeriet havde viden om, at projektet var forsinket, og at det var usikkert, hvor lang tid den tyske myndighedsproces ville tage. Samtidig fastholdt ministeriet målet om, at Femern Bælt-forbindelsen skulle åbne i 2018, selv om det ikke var realistisk. Transportministeriet fastholdt således i tekst til statstraktaten med Tyskland og i forslaget til Folketinget om projekteringslov om Femern Bælt-forbindelsen, at åbningsåret var 2018, selv om ministeriet var vidende om, at denne tidsplan ikke ville holde.


Statsrevisorerne har hæftet sig ved:  • At Femern A/S i nogle tilfælde ikke har indarbejdet kendte forsinkelser i tidsplanerne og ikke i tilstrækkelig grad har taget højde for de usikkerheder og risici, der var forbundet med den tyske myndigheds. Tidsplanerne har gentagne gange vist sig ikke at kunne holde.

  • At Femern A/S har håndteret risici for yderligere forsinkelser ved at indgå betingede kontrakter, som først ville blive aktiveret, når projektet blev godkendt i Tyskland.

  • At Transportministeriet ikke gennemførte en tilstrækkelig kvalitetssikring af Femern A/S’ tidsplaner for opnåelsen af tysk myndighedsgodkendelse i forbindelse med udarbejdelsen af aktstykkerne og anlægsloven, der blev vedtaget i 2015.

  • At Transportministeriet ikke gennemførte en tilstrækkelig kvalitets¬sikring af Femern A/S’ oplæg til beslutninger om udbudsprocessen, herunder indstillingen om at gennemføre udbudsprocessen parallelt med myndighedsprocessen, og hvilke økonomiske og andre konse¬kvenser det kunne have."


Infrastruktur Økonomi